Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

pericementum nedir?

pericementum : n. Diş kökü ile çene alveolü arasındaki doku.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylate : a. parmağa benzeyen.


dormancy : n. Hareketsizlik, uyuşukluk, uyku hali.


electrocute : v. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi sonucu ölmek; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürmek.


feebleminded : a. Geri zekalı, budala.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


hum : n. Vızıltı, mırıltı.


hyperlactation : n. 1. Emzirme devresinin normale oranla çok uzun oluşu, uzun süre bebek emzirme; 2. Emzirme devresinde memelerden normale oranla daha bol süt gelişi.


multangular : a. Çok açılı veya köşeli, çokgen.


neurectopia : n. Siniri çıkarma ameliyesi, nevrektopi.


onychoclasis : n. Tırnak kırılması.


oophoropexy : n. Yumurtalığın yerine tesbiti.


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


osetosclerosis : n. Kemki sertleşmesi veya anormal kalınlaşması, osteoskleroz, osteitis ossificans.


patella : n. (pl. patellae). Dizkapağı (kemiği); os patella.


paramedian, : a. Orta çizgiye yakın, orta çizgi yakınında.


pericardiophrenic : a. Perikard ve diyaframa ait.


pharyngismus : n. Yutak spazmı.


photopia : n. Gözün ışığa uyması, fotopi.


pigmentolysin : n. Boya (pigment) yı yokeden bir lizin.


pileous : a. 1. Kıllı, tüylü; 2. Tüysü.