Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

peripolar nedir?

peripolar : a. Kutup çevresinde, kutbu çevreleyen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


cathexis : n. Zihni faaliyetin belli bir fikir veya nesne üzerinde yoğunlaşması.


curarize : v. Kürar vererek kaslarda gevşeme meydana getirmek.


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


dartos : n. Dartos


intense : n. Çok kuvvetli, şiddetli.


interlobar : a. Loplararası, loplar arasında yer alan.


haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).


mesothelioma : n. mezotelyum hücrelerinin oluşan tümör, mezotelyom.


morphinia : n. See: Morphinomaniac.


nonspecific : a. Deli bir özelliği bulunmayan.


normovolemia : n. Normal kan hacmi.


oppilation : n. See: Constipation.


pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.


peritoneoscope : n. Periton'u muayene aleti.


pneumoretroperitoneum : n. Periton arkası boşluğnuda hava bulunması veya hava zerkedilmesi.


racephedrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü beyaz billüri toz (C10H15NO.HCI).


rheotaxis : n. Suyun akımından meydana gelen hareket (hücre v.s. hk.).


sphenomaxillary : a. Sfenoid (kaması) ve üstçene kemiklerine ait.


streptomycete : n. Streptomyces cinsi herhangi bir mantar.