Bugün : 20 Eylül 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

phacoerysis nedir?

phacoerysis : n. Kataraktta merceğin emme suretiyle çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celom : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında oluşan vücut boşluğu.


colony : n. Bir veya daha çok sayıda bakterinin çoğalması ile meydana gelen bakteri yığını, koloni.


compatible : a. Kimyasal yapısı değişmeksizin diğer bir madde veya maddelerle karışabilen, uyumlu şekilde birarada bulunabilen.


condiment : n. İştah açıcı olarak bazı yiyeceklere ilave edilen madde (Biber, hardal vs. gibi).


cytosine : n. biochem. Idenil asitten çıkarılan bir baz (C21H30N16O 5H2O).


diethylstilbestrol : n. biochem. Beyaz billuri toz, (C18H30O3).


ephedra : n. Kendiinden efedrin elde edilen bir çalı cinsi. Efedra.


gastrosis : n. Mide hastalığı.


hydrophilous : a. 1. Suya karşı fazla ilgisi olan; 2. Suyu çeken madde, hidrofil.


hypermetria : n. Geniş hareket yeteneği.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


lithosis : n. Taş tozlarını teneffüs etmekten ileri gelen akciğer hastalığı.


microprosopia : n. Yüzün normale oranla çok küçük oluşu, yüz küçüklüğü, mikroprosopi.


mononucleosis : n. Öpüşme hastalığı (gudde iltihaplanmasına ait olup, ağızdan öpüşme sırasında geçen bir virüsün sebep olduğu ve umumiyetle gençler araında görülen bir hastalık); 2. Kanda tek nüveli lökosit fazlalığı.


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


perisplenic : a. Dalağı saran.


peritrichate : a. See: Peritrichal


polypeptide : n. biochem. İki veya daha fazla aminoasit ihtiva eden bileşik madde, polipeptid.


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.


pseudocrisis : n. Yalancı kriz.