Bugün : 16 Aralık 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

phallodynia nedir?

phallodynia : n. Penis ağrısı, falodini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


endomorphy : n. Endoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, endomorfi.


exhumation : n. Muayene için cesetin mezardan çıkarılması.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


gemellology : n. ikiz gebeliğin oluşması, gelişmesi ve ikizleri konu alan bilim dal4.


herpesvirus : n. Herpes simplex, varicellazoster, cytomegalovirus ve benzeri virüsleri içine alan virüs grubu.


hypotonia : n. Tonusun azalması, hipotoni.


iridescence : n. Parlak nitelikte değişik renkler gösterme hali, yanar-dönerlik.


lobular : a. Lopcuğa ait lobularis.


macrobrachia : n. Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.


phytopathology : n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bakterilerden ileri gelen hastalıkların patolojisi.


pleonasm : n. 1. Sayı bakımından fazlalık gösterme, vücutta bazı organ veya oluşumların sayı bakımından fazla oluşu; 2. Bir şeyi ifade ederken gerektiğinden fazla kelime kullanma, kelime fazlalığı.


polyamine : n. Canlı dokularda bulunan bir cins protein, poliamin (cadaverie, spermine v.s.).


polychromatophilic : a. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliğini taşıyan, polikromatofilk.


slows : n. Amerika'nın batı eyaletlerinde tehlikeli ve bulaşıcı bir sığır hastalığı, süt hastalığı.


solanoid : a. Yapı ve kıvam bakımından çiğ patetes'i andıran, çiğ patetes'e benzeyen.


spirillemia : n. Kanda Spirillum cinsi mikro-organizmaların bulunuşu.