Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

phobophobia nedir?

phobophobia : n. Herhangi bir şeye karşı kendisinde korku gelişmesinden aşırı korkma, fobi kazanmaktan korkma, fobofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clavicular : a. Klavikulaya ait, clavicularis.


coat : n. 1. Bir organ veya oluşumu, zar şeklinde dıştan saran tabaka, dış örtü; 2. Organ duvarında farklı dokulardan meydana gelen tabakalardan her biri (Damar duvarında olduğu gibi).


colotomy : n.Kolon açma ameliyatı, kolotomi.


cordial : a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi uyarıcı; 3. Tatlılaştırılmış alkollü sıvı, bir çeşit likör.


cyanhidrosis : n. Terin mavimsi renkte salgılanması.


diapnoic : a. Solunumu azaltan (hafifleten).


gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.


gynecophonus : a. Kadınsı sese sahip erkek.


infraorbital : a. Orbit (gözçukuru) altı.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


neurectopia : n. Siniri çıkarma ameliyesi, nevrektopi.


overstress : n. Fazla çalışmadan doğan aşırı gerginlik.


palography : n. Arterdeki nabız atımlarının meydana getiridği titreşimlerin, palograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


pathosis : n.Marazi durum, hastalıklı hal.


paul's tube : n. Barsak, batın yüzeyine ağızlaştırılıdğı zaman kullanılan yüksek kenarlı bir cam tüp.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


perlingual : a. Dil yoluyla dil üzerinden emilme suretiyle.


petrous : a. 1. Taşa benzer, kaya gibi; 2. Temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı ile ilgili.


pharynolith : n. Yutak taşı.