Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

phobophobia nedir?

phobophobia : n. Herhangi bir şeye karşı kendisinde korku gelişmesinden aşırı korkma, fobi kazanmaktan korkma, fobofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boride : n. biochem. İçinde bor bulunan bir bileşim.


centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


cleidocranial : a. Köprücük kemiği ve başla ilgili.


coni (i) ne : n. biochem. "Conium maculatum" bitkisinde bulunan çok zehirli bir alkaloid, ağılı baldıran ruhu (C3H17N).


consultation : n. İstişare, konsültasyon.


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


funiform : a. 1.İpbiçim; 2. Kordona benzer, kordonsu.


glossohyal : a. Dil ve hiyoid kemiğine ait.


labyrinthectomy : n. İçkulağın ameliyatla çıkarılması, labirenti kesip çıkarma ameliyeis, labirintektomi.


hemolyzation : n. Hemoliz oluşması.


illyngophobia : n. Baş dönmesinden aşırı korkma.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


interstitial : a. 1. Doku arasında bulunan; 2. Çatlağa ait, interstisyel.


lienomalacia : n. Dalak yumuşaması, liyenomalasi.


lyssodexis : n. Kuduz hayvanın deri üzerinde meydanag etirdiği ısırık, kuduz köpek ısırığı.


meninges : n. pl. Beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar.


myofibroma : n. Kas ve bağ dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, miyofibrom.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


phallectomy : n. Penis ampütasyonu, falektomi.