Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

phobophobia nedir?

phobophobia : n. Herhangi bir şeye karşı kendisinde korku gelişmesinden aşırı korkma, fobi kazanmaktan korkma, fobofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroquine : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, klorokin.


dapsone : n. Lepra ve dermatitis herpetiformis tedavisined kullanılan bir sulfon türevi.


dentin(e) : n. Dişin oluştuğu asıl madde.


dermato- : pref. See: Derm.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


subdiaphragmatic : a. Diaframaltı, diyafram altında bulunan.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


histophysiology : n. Dokuların küçük elementlerinin fizyolojisi.


immiscible : a. Birbirine karışmaz, birleşmez (sıvılar hakkında).


indicanemia : n. Kanda indikan bulunuşu.


iralgia : n. İris'te hissedilen ağrı, iris ağrısı.


length : n. İki el veya ayak veya nokta arasındaki mesafe, uzunluk.


menorrhagia : n. Adet kanamasının normalden fazla olması, aşırı mensturasyon, menoraji.


microcyte : n. Normalden küçük eritrosit, mikrosit.


microliter : n. Bir litrenin milyonda biri, mililitrenin binde biri, mikrolitre (µl).


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


oophorrhagia : n. Ovaryum'dan gelen kanama, yumurtalık kanaması, ooforaji.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


pneuma : pref. See: Pneum.


serpasil : n. Kan basıncını düşürmede kullanılan reserpine adlı maddenin müstahzar adı.