Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

phonocardiography nedir?

phonocardiography : n. Kalb seslerinin elektronik olarak kaydedilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corpuscular : a. 1. Kan küreciklerine ait; 2. Cisimciğe ait.


cryptorchidectomy : n. Skrotum'a inmemiş testis'in ameliyatla çıkarılması.


dealcoholization : n. Herhangi bir bileşikten alkolün çıkarılması, özellikle alkolle muamele edilmiş histolojik preparatın yıkanarak alkolden arındırılması.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


flowmeter : n. 1. Boru içinden geçen sıvının akış hızını ölçen alet; 2. Damardan geçen kanın akış hızını ölçen alet.


gemellus : n. (pl. gemelli). Leğen ikiz kasları, musculus gemeli.


tenorrhaphy : n. Bir kirişin dikilmesi.


vaccinella : n. Su çiçeği.


hypofibrinogenemia : n. Kanda fibrinojenazalması, hipofibrinojenemi.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


imminent : a. Tehdit eden.


mastalgia : n. Göğüs (meme) ağrısı.


mesoglia : n. See: Oligodendroglia.


morphinomania : n. Morfin kullanma hastalığı, morfinomani.


multi- : pref. Çok, mülti.


nymphomaniac : a. Nemfomaniye müptela kadın, isterik.


phacolysis : n. Göz merceği erimesi, fakoliz.


polygyny : n. 1. Bir erkeğin birden fazla kadınla, aynı anda evli olma hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2.İki veya daha ziyade dişi pronucleus'un aynı erkek pronucleus'la birleşmesi.


postparalytic : a. Felç krizi (nöbeti) ni müteakip.