Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

photism nedir?

photism : n. Beş duyu ile alınan her hangi bir uyarımın görme şeklinde tecellisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


cataplasia : n. Gelişmiş doku hücrelerinin yapı ve şekil bakımından ilkel veya embriyonik şekillerine dönüşmesi, bu tarz gerileyici değişimlerle belirgin doku atrofisi.


cellulitis : n. Bağ dokusunun, özellikle gevşek yapıdaki derialtı dokusunun yaygın iltihabı durumu.


coagulator : n. Pıhtılandıran.


digital : a. El veya ayak parmağına ait, digitalis.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


enterolysis : n. Barsakların gerek kenid aralarında gerekse komşu oluşumlarla yaptığı bağışıklıkların ameliyatla ayrılması.


gonohemia : n. Gonokokların kana geçmesi, gonokok septisemisi.


heptaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının yedi katına sahip oluşu.


hemolyzation : n. Hemoliz oluşması.


hypervenosity : n. Venlerin aşırı gelişimi.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


kerato-iridoscope : n. Göz muayenesi için kullanılan ir tür bileşik mikroskop.


kymograph : n. Organlardaik daglalanma hareketlerini kaydeden cihaz, kimogrof.


malaxate : v. Yoğurmak, hamur haline getirmek.


meatotomy : n. Mea (kanal) ameliyatı.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


Paget's disease : n. Osteitis deformans.


plasmatocyte : n. See: Monocyte.