Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

photism nedir?

photism : n. Beş duyu ile alınan her hangi bir uyarımın görme şeklinde tecellisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


chorditis : n. Ses telleri iltihabı.


colpodynia : n. See: Colpalgia.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


dietician : n. Diyet uzmanı.


esophoric : a. 1. Özofori ile ilili; 2. Özofori gösteren.


eukinesia : n. Normal çalışma, bir hareketin veya görevin yeterli ve normal yapılması.


feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.


fremitus : n. Ancak palpasyonla hissedilebilen titreme.


gangli : pref. Sinir veya lenf düğümü (ganglion) anlamına önek.


incubate : v. Bir hastalığın bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet zarfında gelişmek (mikroplar).


jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.


laryngotomy : n. Gırtlak ameliyatı, larengotomi.


menarche : n. Adet (aybaşı kanı) başlangıcı.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


nanism : n. see Dwarfishnessn. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


necromancy : n. Ölmüş kimselerin ruhunu çağırarak geleceğe ait bilgler edinme, nekromansi


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


nudomania : n. Marazi çıplaklık arzusu, çıplak dolaşmaktan zevk alma, nüdomani.