Bugün : 16 Aralık 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

phyma nedir?

phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


columbium : n. See: Niobium.


dehydrate : v. biochem. Suyunu çıkarmak, suyu çıkmak.


distance : n. 1. Mesae, uzaklık, iki nokta arasındaki mesafe; 2. Zaman aralığı, iki olay arasında geçen müddet.


eparterial : a. Arterin üstünde, arter üstünde bulunan.


ergonovine maleate : n. biochem. Uterus kasılmalarını sağlayan beyaz billüri toz.


esthetic(al) : a. Bedii, estetik.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


galactophagous : a. Süt üzeirnde yaşayan, süt üzerinde beslenen.


hematogenous : a. 1. Kanda meydana gelen; 2. See: Hematogen.


live-born : a. Canlı doğmuş, canlı doğmuş bebek.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


oxacid : n. biochem. Oksijenli asit.


pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


plasmacytoma : n. Plazma hücrelerinden meydana gelmiş tümör.


pneumopyothorax : n. Plevra boşluğunda hava veya gaz ve cerahat bulunması.


pseudoarthrosis : n. İyileşmemiş kırık yerinde meydana gelen yalancı eklem, psödoartroz.


pulmodexter : n. Sağ akciğer.