Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

phyma nedir?

phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contrectation : n. Karşı cinsten bir kimseyi sevip okşama, cinsel sevişme.


contuse : v. Berelemek, yaralamak, çürütmek, ezmek.


cortisone : n. biochem. Böbreküstü bezinden çıkan glükokortikosteroid hormon, kortizon.


dentalgia : n. Diş ağrısı.


diathetic : a. 1. Diyatez'le ilgili; 2. Diyatez gösteren.


galactostasis : n. 1. süt salgısının kesilmesi, sütün akmaması; 2. Anormal süt toplanması (birikmesi).


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


gymnastics : n. sistemli kas idmanı, cimnastik.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


intraabronchial : a. Bronş içinde.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


neurotoxic : a. sinir hücreleri üzerine toksik etki gösteren sinir hücrelerini tahrip eden, nörotoksik.


opalgia : n. Yüz nevraljisi, nevraljik yüz ağrısı, opalji.


opticociliary : a. Görme ve kirpiksi sinirlere ait.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


periaortitis : n. Aort çevresindeik dokuların iltihabı.


phenadoxone : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan ve oldukça kuvetli bir spazm giderici etkisi de bulunan analjezik madde.


phlebotomus : n. Diptera takımına mensup, tatarcıkları içine alan sinek cinsi (Bu cins sinekler kan emici nitelikte olup özellikle tatarcık humması, leishmaniasis ve kala-azar etkenlerini hayvanlardan insana taşırlar).


platysma : n. Boyun deri kası, platizma, musculus platysma (musculus cutaneus colli).


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).