Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

phyma nedir?

phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


esterolytic : a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. Esteroliz'e sebep olan.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


geomedicine : n. İklim ve çevre şartlarının insan sağlığı ve hastalıkların oluşması üzerine etkilerini inceleyen bilim dalı.


hydrochlorothiazide : n. Chlorathiazid'e oranla daha güçlü bir diüretik.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


lipiodol : n. Haşhas tohumu yağına %40 oranında iyot karıştırılmasıyla hazırlanmış, radyografide radyoopak madde olarak kullanılan koyu kıvamda müstahzar ilaç.


neuroanatomy : n. Sinir sistemi anatomisi.


neurocardiac : a. 1. Kalbte dağılan sinirlerle ilgili, kalb pisinrelriyle ilgili; 2. Kalp nevrozu ile ilgili; 3. Sinir sistemi ve kalb ile ilgili.


parametric : a. Uterus çevresinde bulunan, parametrik.


periesophaeal : a. Özofagus çevresinde, ösofagus (yemek borusu)'u çevreleyen.


pneumonalgia : n. Akciğerde hissedilen ağrı, akciğer ağrısı.


proportion : n. Oran, orantı.


pyknotic : a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Piknoz österen, piknoz'la belirgin.


rhinotomy : n. Burun ameliyatı, rinotomi.


rudiment : n. 1. Eski kıymetini kaybederek gelişmeyen organ (apandis v.s. gibi) rudimentrum; 2. See: Primordium.


sarc(o)- : perf. Et.


sarcous : a. 1.Etli doku ile ilgili, kas dokusuyla ilgili; 2. Kas dokusundanzengin, etli.


scarificator : n. Hacamat yapan alet.


sclerotic : a. 1. Sklera (gözakı) ya ait; 2. Doku sertliği olan.