Bugün : 20 Eylül 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

phytotoxin nedir?

phytotoxin : n. biochem. Abrin, krotin, risin ve robin gibi bitki kaynaklızehrili madde, fitotoksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharadenitis : n. Meibomian bezlerinin iltihabı.


channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


clinic : n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedavi; 2. Muayenehane, klinik.


coctoprecipitin : n. biochem. Isıtılmış serum veya başka antijen zerketmekten ileri gelen presipitin.


coryza : n. Burun nezlesi, koriza.


cystogram : n. İdrar kesesini gösteren röntgen filmi.


decerebrize : v. 1. beyini çıkarmak; 2. Omuriliği beyin sapı seviyesinde kesmek.


dysbulia : n. 1. Dikkatli belli bir noktada toplayamama, hafıza zayıflığı veya yorgunluğu; 2. İrade zayıflığı, irade bozukluğu.


electrotaxis : n. Hücre veya organizmanın elektrik akımı etkisiyel akım öynünde gösterdiği refleks hareket (ilerlee, çevrilme vs.).


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


gastrosplenic : a. Mide ve dalağa ait.


iritic : a. İris'le ilgili.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


organization : n. 1. Çeşitli organ ve sistemlerin birbirine bağlanarak bir bütün oluşturması; 2. Yapısal bütünlük kazanmış canlı, organizma; 3. Kan pıhtılarının fibröz dokuya dönüşmesi.


osmodysphoria : n. Belirli kokulardan nefret etme.


osteolipoma : n. Kemikil elementler ihtiva eden lipom.


oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.


photoscope : n. Işık kuvvetini ölçme aleti, fotoskop, fotometre.


sialolithotomy : n. Salya çıkarma ameliyatı.


stella : n. (pl. stellae). See: Star.