Bugün : 18 Şubat 2020, Salı

Favorilere Ekle!

phytotoxin nedir?

phytotoxin : n. biochem. Abrin, krotin, risin ve robin gibi bitki kaynaklızehrili madde, fitotoksin.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blow : v. Üflemek, dışarıya doğru kuvvetle soluk vermek.


chimerism : n. Vücut dokularının kromozom farkı gösteren iki ayrı hücreden gelişmesi hali.


costoaxillary : a. Kaburgalara ve koltukaltına ait.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


epicranial : a. Kafatası üzerindeki deri ile ilgili, baş derisine ait.


hydrolactometer : n. Sütteki su yüzdesini ölçmede kullanılan araç, laktometre.


hypovaria : n. see: hypo-ovaria


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


lusus : n. Oyun, spor.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


microparasite : n. Parazit halinde yaşayan mikro-organizma, mikroparazit.


ophthalmotropometry : n. Göz hareketlerinin genişlik derecesinin oftalmotropometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmotropometre.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


phonopathy : n. Konuşma organları hasatlığı, fonopati.


pro- : pref. Ön, önde önünde, önce, evvel.


respirable : a. Teneffüs olunur, solunabilir.


sphygmocardiogram : n. Sfigmokardiyograf aracılığıyla elde edilen çizelge.


sphygmous : a. 1. Nabızla ilgili, nabız atımına ait; 2. Nabız atımı gösteren, nabız atımı ile belirgin.