Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

pigeon chest nedir?

pigeon chest : n. Göğüsün normalden dar olması ve sternum bölgesinde öne doğru çıkık olması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyrtosis : n. See: Brachiocyllosis.


cavity : n. Kavite, sinus, cavitas, boşluk.


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


cytosis : n. Hücre artımı, herhangi bir vücut sıvısında bulunması gereken fazla hücrenin görülmesi hali.


dahilite : n. biochem. Dişlerin esas inorganik maddesi.


dysthymic : a. Ürkek, korkak.


evacuant : a. & n. Boşaltıcı (müshil, lavman, v.s.).


fibrolipoma : n. Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu ur, fibrolipom.


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


subepidermal : a. Epiderm altı, epiderm altındabulann.


heat : n. Hararet, sıcaklık, ısı.


hematozoa : n. Kandaki parazitler.


hydroglossa : n. Dil altında gelişen kistik tümör, ranula.


infested : a. Vücudu hayvansal parazitlerle sarılmış, bu cins parazitlerle hastalanmış.


intervaginal : a. İki tabaka arasında bulunan.


outlimb : n. Kol veya bacağın uç kısmı.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


phytology : n. Bitkileri konu alan bilimdalı, bitki bilimi, botanik.


pterin : n. biochem. Fluoresans veren, kelebek kanatlarında ve bazı hayvanların kemiklerinde bulunan renksiz veya sarı madde.