Bugün : 20 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

pleochroic nedir?

pleochroic : a. Değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caul : n. Doğum sırasında yırtılması gereken amniyon kesesinin, yırtılmayarak çocuğun başı çevresinde mevcudiyetini devam ettirmesi, dölüt (fetus) zarı.


colpalgia : n. Vagina'da hissedilen ağrı, vagina ağrısı.


deoxidate : v. Bir bileşiğin yapısından oksijen'i çıkartmak.


dicophane : n. Pediculosis capitis ve diğer gövde parazitlerine karşı kullanılan tanınmış insektisid.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


hyperlactation : n. 1. Emzirme devresinin normale oranla çok uzun oluşu, uzun süre bebek emzirme; 2. Emzirme devresinde memelerden normale oranla daha bol süt gelişi.


ileorrhaphy : n. İleumun dikilmeis.


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


metanephros : n. Embriyon böbreği, metanefroz.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


myelinated : a. Miyeli kılıfına sahip, çevresind miyelin tabakası bulunan (sinir lifi hakkında).


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


pelvimetry : n. Pelvisin ölçülmesi, pelvimetri.


perineoscrotal : a. Perine ve skrotum'lailgili.


phlebology : n. Damarlar bilisi (anatomisi), damarbilim, fleboloji.


postparalytic : a. Felç krizi (nöbeti) ni müteakip.


postsystolic : a. Sistol sonu, sistol sonrası.


postvital : a. Ölümden sonra.


scotopic vision : n. Zayıf ışıkta görebilme yeteneği.