Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

pneumoresection nedir?

pneumoresection : n. Akciğerin kısmen çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


brachiofacial : a. Kol ve yüzle ilgili.


cholangiography : n. Safra yollarının radyografiis.


dentinification : n. Dentin oluşumu.


ducrey's bacillus : n. Küçük gram negatif basiller.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


Freud : n. Sigmunt Freud (1856-1939), nöroloji ve psikiyatri dallarında çalışmalarıyla tanınmış, modern psikiyatri ve psikoanalizin kurucusu sayılan Avusturyalı hekim.


hebiatrics : n. Ergenlik çağını konu alan tıp dalı.


heteropyknotic : a. 1. Heteropiknoz ile ilgili; 2. Heteropiknoz gösteren.


hypocapnia : n. Kanda karbon diyoksid azalması.


inductor : n. Bir elektrik cihazının indüksiyon usulü ile tesir yapankısmı, endüktör.


inframandibular : a. Mandibula altında.


masseter : n. Çiğneme kası, masseter.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


ophthalmotropometry : n. Göz hareketlerinin genişlik derecesinin oftalmotropometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmotropometre.


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


pallidectomy : n. Globus pallidus'a ait önceden kestirilen bölümün tahrip edilmesi.


parasigmatism : n. (s) harfini doğru telaffuz edememe.


polyadenitis : n. Çok sayıda lenf düğümünün aynı anda iltihaplanması.


postherpetic : a. Zonadan sonra meydana gelen.