Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pot nedir?

pot : n. Kalp.

Chamber pot : Dışkı veya idrar kabı,lazımlık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


conic : a. Mahruti, konik, conicus.


contravolitional : a. İstemsiz, irade dışı.


ephebogenesis : n. Ergenlik çağında, bu devreye has değişikliklerin oluşması, ergenlik belirtilerinin meydana gelmesi.


fibropapilloma : n. Lif dokusu ihtiva eden papilom.


funiculus : n. (pl. funiculi).Göbek kordonu, kordon, fonikül.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


gonococcus : n. (pl. gonocci) Belsoğukluğu mikrobu, gonokok.


gramicidin : n. biochem. a) Tyrothricin. b) Tyrothrix'den meydana gelen geniş spektrumlu antibiyotik.


hepatolithectomy : n. Karaciğerden taş çıkarma ameliyesi.


henotic : a. 1. İyileşme ile ilgili; 2.İyileşmeye yardımcı, iyileşmeyi hızlandırıcı.


luminal : a. 1. Lumene ait; 2. Uyutucu bir ilaç, lüminal.


otocyst : n. Embriyonun kulak kabarcığı, otosist.


pang : n. Şiddetli ağrı.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


perigangliitis : n. Gangliyon çevresi iltihabı.


perityphlic : a. Çekum çevresinde, çekum'u çevreleyen.


pseudosclerosis : n. Tremor, göz siniri atrofisi ve sinir bozuklukları ile birlikte görülen hepatolentiküler dejenerasyon.


ranine : a. Ranulaya veya dilin alt yüzeyine ait.