Bugün : 20 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

pot nedir?

pot : n. Kalp.

Chamber pot : Dışkı veya idrar kabı,lazımlık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.


biotic : a. Canlı organizmalara ait, yaşayan organizmalarla ilgili.


colonic : a. Kolona ait, colicus, kolik.


cytosome : n. Çekirdek dışındaki hücre protoplazması, sitoplazma.


hydremia : n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.


indigestible : a. Hazmolunmaz.


jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.


knife : n. Bıçak.


maim : n. Sakat bırakmak, sakatlamak, kol veya bacak gibi bir organı, çıkarma, harabiyete uğratma v.s. nedenlerle kullanmadan mahrum bırakmak.


materia : n. Madde.


paludal : a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bataklık bölge ile ilgili, bataklık'tan kaynaklanan.


pharyngo-esophageal : a. Yutak ve özofagusa ait.


pleuropneumonolysis : n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.


proteolytic : a. 1. Proteoliz'le ilgili 2. Proteinleri parçalayıcı, proteinlerin daha basit bileşiklere parçalanmasını sağlayıcı, proteolitk.


psychiatrist : n. Akıl hastalıkları uzmanı, akliyeci.


pyelephlebitis : n. Kapı toplardamarı iltihabı.


recalcitrant : n. Refrakter, tedaviye cevap vermeyen durumları kasten kullanılan tıbbi bir deyim.


rheumatism : n. Romatizma.


seborrheic : a. 1. Sebore ile ilgili; 2. Sebore gösteren, sebore ile belirgin;3. Sebore'ye benzeyen,sebore'yi andıran.


sheath : n. Mahfaza, zarf, kın.