Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

pot nedir?

pot : n. Kalp.

Chamber pot : Dışkı veya idrar kabı,lazımlık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

copremesis : n. Dışkı kusma.


diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


emotion : n. Heyecan, emosyon.


encapsulation : n. Bir küpsülün içerisinde bulunma durumu.


endo-intoxication : n. Andojen toksinlerle zehirlenme.


estrual : a. Östrusa ait.


eye : Göz.


gastroschisis : n. Karın duvarının doğuştan, yarık şeklinde açık oluşu.


physo- : pref. Mesane ile ilgili.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


lochiorrhagia : n. Aşırı miktarda loşi gelişi.


manubrium : n. (pl. manubria). 1. Sap; 2. Sternumun en üst parçası; 3. Malleusun alt kısmı.


mucilaginous : a.Erimiş zamk türünden, zamklı, zamka ait.


myringotome : n. Kulak zarı üzerinde insizyon yapmak için kullanılan bir aygıt.


neuro-induction : n. Zihni telkin.


paranephros : n. Böbreküstü bezi.


prepucectomy : n. Sünnet derisi (prepuce)'nin ameliyatla kesilip çıkarılması, sünnet.


presby- : pref. İhtiyarlık, yaşlılık.


psycholagny : n. Zihinde uyanan hayallerin kişide cinsel haz yaratması hali.