Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

pot nedir?

pot : n. Kalp.

Chamber pot : Dışkı veya idrar kabı,lazımlık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerocidal : n. Kanseri yok eden, kanseri ortadan kaldıran.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


contraindicant : a. Hastada, belli bir tedavi veya müdahalenin uygulanmasına engel durum gösteren, bu uygulamaya mani teşkil eden.


dyskaryotic : a. 1. Diskaryoz'la ilgili; 2. Diskaryoz'a uzanan, diskaryoz'a sebep olan; 3. Diskaryoz gösteren.


enthetic : a. 1. Enthesis'le ilgili; 2. Dışardan konulan, dışardan temin edilen.


epiploenterocele : n. İçinde omentum'la beraber bir kısım barsak bulunan fıtık.


esophagogastoplasty : n. Yemek borusu ile mide arasında kardia'yı ilgilendiren ameliyat, kardioplasti.


ethmoiditis : n. Burun kemiği boşlukları iltihabı, etmoidit.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


frambesia : n. Frengiye benzeyen bir tür zührevi hastalık, verumdutu, frambezi, pian.


galeatus : a. Başı amnion zarı ile sarılı doğmuş, duvaklı doğmuş.


hemorrhea : n. See: Hematorrhea.


hydrotis : n. Kulakta, özellikle iç kulakta seröz sıvı toplanması.


immunogenic : a. See:Immunifacient.


ischiococcygeal : a. İschium ve coccyx ile ilgili.


lipase : n. Yağları eriten enzim.


masculinization : n. Kadında erkeğe hassekonder cinsiyet özellikleri (ses kalınlaşması kıllanma, adalî yapı v.s.)'nin meydana gelişi.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


nares : n. Burun delikleri.


neuragmia : n. Sinir ganglionunun yırtılması, gangliondan bazı sinir liflerinin koparak ayrılması; nöragmi.