Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

preformation nedir?

preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breath : n. Nefes.


celliferous : a. Hücreler oluşturan.


congestible : a. Şişmesi mümkün, kan veya su toplayabilir.


dermatograph : n. Dermatografi'de deri üzerinde oluşan kabartı.


deterioration : n. 1. Bozulma, kötüleşme; 2. Bozukluk hali, kötüleşme hali.


dictyoma : n. Kirpiksi cisim (korpus siliyare)'den gelişen bir tümör.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


halituous : a. Buhar veya nemle kaplı.


heterocrine : n. Birkaç değişik madde saglılayan.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


iliac : a. 1. Kalça (ilye) kemiğine ait; 2. İnce barsaklara ait, ilicus.


lipoblastoma : n. See: lipoma.


metformin : n. Bir diguanid, antidiabetik madde.


metranemia : n. Uterus'un kansız kalışı, uterus iskemisi.


myelotoxin : n. İlik hücrelerini yok eden bir toksin.


oculomotorius : n. Göz oynatıcı sinir, okulomotor (yus), nervis oculomotorius.


ombrophobia : n. Yağmur korkusu, ombrofobi.


paranoic behaviour : n. Başkalarının davranışlarından şüphe edecek şekilde hareket etem.


parareflexia : n. Refleks bozukluğu.


pedio : pref. See: Ped-.