Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

preformation nedir?

preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolism : n. Karbolik asit (fenol) zehirlenmesi.


chionablepsia : n. Kar körlüğü.


coarctotomy : n. Kanal lümenindeki darlığın kesit yapılarak genişletilmesi.


cystic : a. 1. kistik: Kiste ait; 2. Safra kesesine veya mesaneye ait; 3. Kistli, cysticus.


dismemberment : n. Kolun veya bacağın kesilip çıkarılması.


esculin : n. biochem. At kestanesi kabuğundan çıkarılan glikosit.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


hemat : n. pref. Kan.


hepaticogastrostomy : n. Safra yolu ile mide arasında anastomoz yapılması.


histoblast : n. Doku hücresi.


hypernatremia : n. kanda sodyum miktarının artışı.


ileal : a. See: ileac.


inemia : n. Kanda fibrin bulunması, inemi.


isocellular : a.Aynı hücrelerden oluşan.


karezza : n. Coitus reservatus.


lentil : n. Bol miktarda protein ihtiva eden ucuz ve besleleyici bir gıda.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


myonarcosis : n. Kasın uyarıya karşı kayıtsız kalışı, kas duyarlılığının olmayışı, miyonarkoz.


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.