Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

preformation nedir?

preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpostenosis : n. Vagina daralması.


conglobate : a. Yuvarlak kitle teşkil etmiş yuvarlak kitle halinde toplanmış.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


expression : n. Sıkıp içini boşaltma.


fragrance : n. Güzel koku, hoş koku.


general : a. Genel, umumi, generalis.


genesiology : n. Jenerasyon ilmi, üremebilim, jenezyoloji.


mel : n. Bal.


mening(o) : pref. Meninksler.


myenteric : a. Miyenterona ait.


osphresis : n. Koklama duyusu.


polysaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda çok sayıda monosakarid molekülleri veren bileşik şeker.


presbyatry : n. İhtiyarlık sebebiyle işitme bozukluğu, yaşlılıkta işitememe.


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.


protozoiasis : n. Vücudunda protozoer, cinsinden parazit bulunma.


reasonable : a. Belli bir sebebe dayanan, akla yatkın, makul.


strabotome : n. Şaşılık tedavisi ameliyatında kullanılan lanset.


syringomeningocele : n. Siringomiyelosel şeklinde meningosel.


temporomandibular : a. Şakak kemiği ve altçeneye ait.