Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

preformation nedir?

preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoma : n. Blastom: 1. Bir mikroba bağlı granülasyon dokusu; 2. Kondroma veya glioma gibi ambriyonik hücrelerden doğan bir tümör türü.


blastula : n. Morula'yı oluşturan hücre kümesinin artması ve ortada boşluk farklılaşmak üzere yeni bir diziliş göstermesiyle belirgin gelişim devresindeki gebelik ürünü.


cholecystostomy : n. Safra kesesi ampiyemlerinde veya kesenin ameliyatla alınmasından sonra, drenaj sağlamak kastıyla safra kesesi ile batın yüzeyi arasında meydana getirilen yapay fistül.


cystinuria : n. İdrarda sistin bulunmasına sebep olan metabolik hastalık böbrek taşı oluşu için hazırlayıcı sebep.


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


fluorite : n. biochem. Kalsiyum flüorürü (CaF2).


fungistatic : n. Mantarların üreyip gelişmesini engelleyen herhangi bir madde.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


hematoporphyrinemia : n. Kanda hematoporfirin bulunuşu.


hemotelangiosis, n. See: Telangiosis.hemotherapeut : n. Kan, plazma veya kandan hazırlanan maddelerle tedaviyi konu alan bilim dalı, kan tedavisi bilimi.


hypercortisonism : n. See: hyperadrenocorticism.


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


iatrochemical : a. kimyanın tababate uy3ulanmasına ait.


microcephaly : n. Başın normalden küçük olması, küçük kafalılık, mikrosefali, microcephalia.


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


myoatrophy : n. Kas atrofisi.


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


pronunciation : n. Kelimeleri söyleyiş şekli, telaffuz.


rhinotomy : n. Burun ameliyatı, rinotomi.


slit : n. & v. 1. Uzunluğuna seyreden yarık ve kesit, dar açıklık; 2. Uzunluğuna yarmak, uzunluğuna kesit yapmak.