Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

previable nedir?

previable : a. Dış şartlara uyma ve yaşama yeteneği kazanmamış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bunion : n. Metatarsal kemiğin başparmakla birleştiği uçta görülen şekil bozukluğu.


condylar : a. 1. Kondile ait, 2. Kondilsi


cupping : n. Bir karşıt-tahriş öntemi.


cyanuria : n. İdrarın mavimsi renkte oluşu.


cystoscope : n. Mesane içinin gözle muayeneisne mahsus alet, sistoskop.


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


extrasensory : a. Duyu ötesi, normal duyuların ötesinde.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


hypererethism : n. Aşırı duyarlık veya sinirlilik.


knife : n. Bıçak.


medrogestone : n. Ağızdan veya zerk yoluyla kullanılabilen bir dişilik hormonu.


multi- : pref. Çok, mülti.


periaxional : a. Sinir hücresi (axone) çevresinde, akson'u çevreleyen.


peritoneopathy : n. Periton hastalığı.


ponticular : a. Köprücüğe ait.


prostatovesiculectomy : Prostat ve mein kabarcıklarının çıkarılması.


psorophthalmia : n. Göz kapağı serbest kenarlarının ülserleşme ile belirgin iltihabı.


regenerate : v. Yeniden meydanag elmek, yenilenmek.


reticulitis : n. Retikül iltihabı (geviş getiren hayvanlarda).


space : n. Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium.