Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

previable nedir?

previable : a. Dış şartlara uyma ve yaşama yeteneği kazanmamış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsicism : n. Devamlı acı kırmızı biber (capsicum) kullanma alışkanlığı.


craniometry : n. Kafataslarını ölçme bilimi.


detachment : n. Ayrılma, bir oluşumun oturduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması.


dotard : a. Bunak, yaşlılık sebebiyle hafıza zayıflığı gösteren kişi.


forearm : n. See: Antebrachium.


gastronomic : a. Mide ve yemeğe ait, gastronomiye ait.


physiopathology : n. Hastalığın organ veya sistemde yarattığı görev bozukluklarını konu alan tıp dalı, fizyopatoloji.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


hyperhydremia : n. Kanda su miktarının aşırı artışı.


hyperidrosis : n. See: hyperhidrosis.


hypochromemia : n. Kanın renk endeksinin anormal düşüklüğü.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


intracanalicular : a. Birkanalikül içinde.


jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


noesis : n. Anlama, zihnin idrak yeteneği.


oestrogen : n. Ovarium follikül hormonu olan oestradiol ile, bunun türevi olan oestrone'a ve benzer etkideki sentetik bileşiklere verilen ortak ad.


omentopexy : n. Epiplonun karın duvarına asılması, omentopeksi.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


photonephelometer : n. Bir eriyiğin bulanıklık derecesini ölçme aleti.