Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

previable nedir?

previable : a. Dış şartlara uyma ve yaşama yeteneği kazanmamış.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


cephalone. : a. Bağ dokusu artımı sonucu iri kafa gösteren geri zekalı.


entero : pref. Barsak, içorgan, bağır.


female : n. Dişi, kadın.


insulinogenic : a. 1. İnsülin'e bağlı, pankreas'tan salgılanan veya dışardan tedavi amacıyla verilen insülin'insebep olduğu; 2. Pankreas'tan insülinsalgılanmasını uyaran.


interfibrillary : a. Fibrillerarası.


lacertus : n. (pl. Lacerti)1. Lifsel yayıntı; 2. Kertenkele.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


ischospermia : n. Meni salgılanmasının durması.


jungle-fever : n. Doğu Hindistan ormanlarına mahsus çok şiddetli sıtma.


laparohysterotomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterusu açma ameliyatı.


macrodont : a. Büyük dişli.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


osteophthisis : n. Kemik zafiyeti, kemik harabiyeti, osteofitiz.


pentosuria : n. Pentoz işeme, idrarda pentoz blunması, pentosüri.


podologist : n. See. Chiropodist.


refuse : n. Vücuta giden gıda maddesinin sindirim sonucu geri kalan kısmı, dışarı atılan posa madde, artık madde.


retroversion : n. Bir organın arkaya doğru eğik olması (özellikle uterus için).