Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

previtamin nedir?

previtamin : n. biochem. Vitaminlerin önmaddeleri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


circulation : n. Dolaşım, deveran, sirkülasyon.


clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


dichroism : n. Bir cismin iki yüzünden farklı renk gösterme niteliği.


dienestrol : n. Stilboestrol'e benzeyen, ancak aktivitesi daha az olan bir sentetik östrojen.


divulsor : n. Garip ayırıcı, genişletici araç, özellikle dar uretra'yıgenişletmek amacıyla kullanılan buji.


extubation : n. Tüp çıkama ameliyeis.


fauces : n. Boğaz.


fibroma : n. Selim tabiatlı bağ dokusu uru, fibrom.


frequency : n. Frekans, titreşim sayısı (elektrik, ışık veya ses dalgaları hk.).


glossocele : n. Dil şişmesi.


glycine : n. biochem. Kreatin sentezinde kullanılan bir amino asid, glisin.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


vaccigenous : a. Aşı yapan.


hysterolaparotomy : n. Karın duvarı yolu ile uterus ameliyatı, histerolaparatomi.


isogeneric : a. 1. Aynı cinsle ilgili, aynı cinse ait; 2. Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref v.s. hakkında).


luciferin : n. biochem. Lusiferaz tesiri altında ışık neşreden bir madde, lusiferin.


mesonephroma : n. Mezonerfondan kaynak alan tümör, mezonefrom.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.