Bugün : 18 Ekim 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

prurigo nedir?

prurigo : n. Kaşıntılı bir deri hastalığı, prurigo.

Besnier's pruri : Çocuklarda görülen fleksural ekzema.


prurigo mitis : Orta şiddette bir prurigo çeşidi.


prurigo nodularis : Erişkin kadınlarda görülen bir çeşit rahatsızlık.


prurigo prox : Oldukça şiddetli seyreden bir çeşit.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


deciduomatosis : n. Kadın gebe olmadığı halde, hormonal sebeple endometrium'un desidüa'ya benzer aşırı ve düzensiz gelişim göstermesi.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


endomyocardium : a. Endokardi ve miyokardı birlikte ilgilendiren.


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


kerat- : 1. Kornea anlamına önek; 2. Boynuzumsu doku, boynuzumsu tabaka anlamına önek.


mad : a. Deli.


microanalysis : n. biochem. Çok ufak miktaralrı tahlil, mikroanaliz.


myelination : n. Sinir lifi çevresinde miyelin kılıfının oluşması, miyelinleşme.


myodemia : n. Kasların yağlı dejenerasyonu, miyodeim.


nomotopic : a. Nomotop, 1. Normal yerinde bulunan; 2. Olması gereken yerde meydanag elen.


orificium : n. (pl. orificia). See: orifice.


pentylenetetrazol : n. biochem. Merkezi sinir sistemini uyarıcı ve mukavvi, muhtelif tipte zehirlenmelerde ve boğulmalarda ve şok tedavisinde ihtilaçları kamçılamakta kullanılan kokusuz beyaz billüri madde (C6H10N4).


phosphite : n. biochem. Fosforlu asit tuzu.


pleurolysis : n. see: Pneumonlysis.


principle : n. biochem. Bir maddenin müessir bir parçası.


pyococcus : n. Cerahat yapan küresel bakteri, piyokok.


retropatellar : a. Patella ardı.