Bugün : 16 Ağustos 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

prurigo nedir?

prurigo : n. Kaşıntılı bir deri hastalığı, prurigo.

Besnier's pruri : Çocuklarda görülen fleksural ekzema.


prurigo mitis : Orta şiddette bir prurigo çeşidi.


prurigo nodularis : Erişkin kadınlarda görülen bir çeşit rahatsızlık.


prurigo prox : Oldukça şiddetli seyreden bir çeşit.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.


decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.


depravation : n. 1. Bozulma, bozukluk, özellikle organın çalışmasındaki bozukluk; 2. Ahlak bozukluğu, sapıklık.


diathesis : n. Organizmanın fonksiyonlarında bozukluk, hastalık ve dış tesirlere karşı aşırı hassasiyet şeklinde beliren bünye anomalisi, hastalık istidadı, diyatez.


elaiopathy : n. Yağ toplanmasına bağlı olarak eklemlerin şişmesi (Eklem bölgesindeki ezik veya incinmeyi takiben gelişir).


flooding : n. Rahim (uterus) kanaması, metroraji.


galactophoritis : n. Süt kanalı veya kanallarının iltihabı.


phrenology : n. Zeka istidatlarını kafa biçiminden tanıma bilimi, kafa kemiği şeklinin akli melekelere alamet olması nazariyesi, frenoloji.


gregarious : a. grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan.


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


lipsis : n. Kesilme, bitme, sonlanma.


lipiodosis : n. yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle ortaya çıkan hastalık.


macronucleus : n.Büyük vejetatif hücre nüvesi.


maieusiomania : n. Doğumu takiben çılgınlık hali, doğum sonu psikoz.


mucosanguineous : a. Sümük ve kandan oluşan.


otiatrics : n. Kulak hastalıkları ilmi ve tedavisi, otiyatri.


pentosuric : a. 1. Pentozüri ile ilgili; 2. Pentozüri gösteren.


plasmexhidrosis : n. Plazmanın kan damarlarından dışarı sızması.


pneumolith : n. Akciğer taşı.