Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

pseudomania nedir?

pseudomania : n. 1. Yalandan, taklitle meydana getirilen delilik hali, yalancı mani; 2. Yalan söyleme dürtüsü, özellikle akıl hastalarında görülen yalan söyleme eğilimi, 3. Hastanın kendini suçlaması ile belirgin psikoz hali, kişinin gerçekte ilgisiz olmaksızın cinayet v.b. ağır bir suç işlediğini iddia etmei ile belirgin akıl hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blephar : pref. 1. Göz kapağı anlamına önek; 2. Kirpik anlamına önek.


blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


enthesis : n. Harabiyete uğramış doku veya oluşum yerine dışardan metal ve benzeri madde yerleştirilmesi.


epizootic : a. 1. Aynı anda birçok hayvanda görülen, hayvanlar arasında bulaşıcı nitelik gösteren; 2. Belli bir hastalığın hayvanlar arasında aynı anda görülmesi, hayvanlar arasındaki hastalık salgını.


hedonia : n. Aşırı neşe hali, aşırı neşe ve haz gösterme.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


hypoendocrinism : n. İç salgı yetersizliği.


laryngocele : n. Larenks fıtığı.


laryngorrhea : Gırtlak mukozasının aşırı salgısı.


logomania : n. Durmaksızın konuşma eğilimi, akıl hastalarında görülen konuşma hali (Hasta daldan dala atlayarak durmaksızın konuşur).


macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.


maggot : n. Sürfe, kurt, sinek kurdu, larva.


neuroendocrinology : n. Sinir sistemi ile iç salgı bezleri arasındaki ilişkileri konu alan bilim dalı, nöroendokrinoloji.


ovarioncus : n. Yumurtalık tümörü.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


perforans : a. see: perforating.


pneumonocirrhosis : n. Akciğer sirozu.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.


quotidian : a. Hergün.


sacrococcyx : n. sakrum ve koksiks'e müştereken verilen isim.