Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

pseudomania nedir?

pseudomania : n. 1. Yalandan, taklitle meydana getirilen delilik hali, yalancı mani; 2. Yalan söyleme dürtüsü, özellikle akıl hastalarında görülen yalan söyleme eğilimi, 3. Hastanın kendini suçlaması ile belirgin psikoz hali, kişinin gerçekte ilgisiz olmaksızın cinayet v.b. ağır bir suç işlediğini iddia etmei ile belirgin akıl hastalığı.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

castrated : a. Testis ve overleri çıkarılmış veya röntgen v.s. bir metodla cinsiyet bezleri görev görmez hale getirilmiş, kastre edilmiş.


cephalohematoma : n. see: Ceplalhaematoma.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


chloramphenicol : n. biochem. Kloramfenikol kloromisetin (özellikle Salmonella'lara karşı müessirdir).


chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


dysthymia : n. Ürkeklik, fobi, marazi melankoli, zihni ıstırap.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


folic acid : n. B vitamin kompleksine dahil olan bir madde.


gynecogenic : a. Dişilik vaıfları veya reaksiyonları meydana getiren.


homilophobia : n. Öğütten özellikle dinsel öğütlerden aşırı korkma.


hydrocolpos : n. Vaginanın içinde sulu sıvı toplanması, hidrokolpoz.


hysteroscope : n. Rahim boşluğunu görerek muayenede kullanılan, ucu ışıklı alet, histeroskop.


hypobarism : n. See: Hypobaropathy.


intra-orbital : a. Göz boşluğu içinde.


intubator : n. Larenks'ten endotrakeal tübün geçirilişinde kullanılan araç.


kerato-ectasia : n. Kornea çıkığı, korneanın çıkıntı yapması.


lanugo : n. 1. tüy (ayva tüyü); 2. Küçük kıl, ince kıl.


lsd : n. Ergot'tan elde edilen özellikle görme ve işitme ile ilgili hallüsinasyonlar meydanag etirici nitelikte, uyuşturucu bir madde (Kimyasal ismi "lysergic acid diethylamide" olup niteliği sebebiyle kullanımı kanunen yasaktır).


mastopexy : n. Sarkık göğsün cerrahi tesbiti.


mechanism : n. 1. Belli birişin başarılmasını temin eden yol, usul, teknik, mekanizma; 2. Belli bir iş gören makinada bu işi gerçekleştiren tertibat, makina düzeni.