Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

psychics nedir?

psychics : n. Ruhi hadiseleri tetkik ilmi, ruhbilim, psikoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


bromatology : n. Gıdalar ve beslenmeyi konu alan bilim dalı.


cerebriform : a. Beyin şeklinde, görünüş olarak beyine benzeyen.


cervicovaginitis : n. Uterus serviksi ve vagina'nın beraber iltihabı.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


ephelides : n. Çil, benek.


faucitis : n. Boğaz iltihabı.


galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


hypoinsulinemia : n. Kanda düşük miktarda insülin bulunuşu.


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


melanogenesis : n. Melanin oluşumu, melanojenez.


mimic : a. 1. Konuşurken yapılan yüz hareketi; 2. Taklit amacıyla yapılna yüz hareketi, mimik.


nephroid : a. Böbrek şeklinde, nefroid.


organomegaly : n. İç organların anormal derecede büyük oluşu.


perispondylitis : n. Omurgayı saran dokuların iltihabı, perispondilit.


petechial : a. 1. Peteşi'lerle ilgil; 2. Peteşi'ler oluşmasıyla belirgin, peteşiler gösteren.


plasmin : n. Bir fibrinolizin, plazmin.


prodromal : a. İlk araza ai.


retrognatism : n. Altçenenin arkaya kaçışı.