Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

psychics nedir?

psychics : n. Ruhi hadiseleri tetkik ilmi, ruhbilim, psikoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.


celiac : a. Karınla ilgili, karın bölgesi veya karın boluğuna ait.


choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


cyclical vomiting : n. Çocuklarda ketosis ile birlikte görülen periodik kusma krizleri.


erythrorrhexis : n. Alyuvarların parçalanması.


gel : n. biochem. Katılaşmış pelte halinde koloid, jel.


holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.


hydropericarditis : n. Sulu perikardit.


hypalgesia : n. Ağrıya karşı duyarlık azalması, hipaljezi.


infecund : a. Doğurma yeteneği taşımayan, kısır, steril.


metrology : n. Ölçüler veya tartılar bilgisi veya sistemi, metroloji.


myodemia : n. Kasların yağlı dejenerasyonu, miyodeim.


nephrogenous : a. see: nephrogenic.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


presystolic : a. Sistolden önce olan.


principle : n. biochem. Bir maddenin müessir bir parçası.


steapsin : n. See:Lipase.


steroid : n. biochem. Birbirine yapışık 4 zincirden ibaret cisimler olup, 3 zincirin herbiri 6 ve 4 üncü zincirde 5 karbon atomunu ihtiva eder (Siklopentanofenantren halkası).


texis : n. Çocuk doğurma.