Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

psychics nedir?

psychics : n. Ruhi hadiseleri tetkik ilmi, ruhbilim, psikoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpo-metacarpal : a. Elbileği ve kemiğine ait.


cholelithiasis : n. Safra taşı oluşumu, kolelityaz.


classification : n. Tasnif.


clavicular : a. Klavikulaya ait, clavicularis.


drivelling : n.1.Ağızdan salya akması, salya akışı; 2. Çocukca konuşma,budalaca konuşma.


echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.


gallop : n. 1. Dört nala koşuş ile belirgin at gidişi; 2. Kalpte birinci ve ikinci seslere eklenen anormal üçüncü veya dördüncü ses işitilmesiyle belirgin kalp ritmi, galo irtmi.


subglossal : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


history : n. Tarih, özellikle hastanın geçmişini kapsayan hikayesi, öz geçmişi.


homeostasis : n. Organizmada normal şartların devamlılığı, homeostaz.


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


koniology : n. Çeşitli tozları ve insan vücudu üzerine etkilerini konu alan bilim dalı.


logamnesia : n. Konuşmayı hazırlayama, hafızasızlık, logamnezi.


luteol : n. biochem. Yapraklarda bulunan sarı renkli pigment.


melasma : n. Deride siyah lekeler hasıl olma hastalığı.


miosis : n. Pupillanın daralması, miyozis.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


osteocachexia : n. 1. Kronik kemik hastalığı sebebiyle meydana gelen kaşeksi; 2. Kronik kemik hastalığı.


paries : n. (pl. paritees). Duvar, çeper, cidar.