Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

pternalgia nedir?

pternalgia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystagogue : n. Safra kesesinin boşalmasını kolaylaştıran ilaç.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


dextroversion : n. Sağa dönme; sağa çevrilme.


fauces : n. Boğaz.


foveolar : a. Çukurcuğa ait, foveolaris.


genetotrophic : a. Kalıtsal nitelikteki metabolizma bozukluğu ile ilgili.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


gonyocele : n. diz sinoviti, gonyosel


hepatotomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma, Repatotomi.


lusus : n. Oyun, spor.


medrogestone : n. Ağızdan veya zerk yoluyla kullanılabilen bir dişilik hormonu.


megalo : pref. See: mega.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


myelatrophy : n. Belkemiği çürümesi, omurilik atrofisi, miyelatrofi.


nymphoncus : n. "Nympha"ların şişmesi veya büyümesi.


odontoptosis : n. 1. Dişlerin dökülmesi, odontoptoz; 2. Üst dişlerden biri veya birkaçının, alt çenede diş olmaması nedeniyle aşağıya doğru sarkması.


periosteophyte : n. Periyostun üzerindeki kemiksi oluşum.


photomicrograph : n. Mikroskop ile büyütülmüş şeylerin fotoğrafı.


plutonium : n. biochem. Pu sembolü ile bilinen, atom no: 94 v atom ağırlığı: 242 olan kimyasal element, plütonyum.