Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

pternalgia nedir?

pternalgia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachial : a. Kola ait, brachialis.


cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


dactylitis : n. El ve ayak parmaklarının iltihaplı hali, daktilit.


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


electrocoagulator : n. Elektrokoagülasyon amacıyla kullanılan alet, elektrokoagülatör.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


exudation : n. 1. Terleme; 2. Ter.


exhaustion : n. Yorgunluk, bitkinlik, kuvvet yokluğu veya azalımı.


interfibrillar : a. Küçük lifler arasında.


phthisicky : a. 1. Veremli; 2. Astmalı.


hydrosulphide : n. biochem. Sülfür asidinden çıkarılan bileşim, hidrosülfit.


hygroma : n. İçinde bol miktarda toplanan sıvı tarafından eklem keselerinin şişmesi ve gerilmesi, higroma.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


metrofibroma : n. Uterus fibromu.


mild : a. Hafif, orta derecede, ılımlı.


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


morpho- : pref. 1. Şekil, biçim anlamına önek; 2. Yapı anlamına önek.


peri-umbilical : n. Göbek çevresinde bulunan, göbeği çevreleyen.


radiumology : n. Tedavi amacıyla radyum uygulanmasını ve uygulama tekniklerini konu alan radyoloji dalı, radyumoloji.