Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

pudenz-hayer valve nedir?

pudenz-hayer valve : n. Hydrocephalus ameliyatlarında yerleştirilen tek yönlü bir kapakçık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromethyl : n. Etil bromür.


chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


dekcontamination : n. Tehlikeli zerrelerle temasa gelmiş kişide üstündekilerin çıkarılmasıyla beraber derinin de temizlenmesi.


eye : Göz.


sublumbar : a. Lomber (bel) nahiyesi altında bulunan.


gymnophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu.


hematoplastic : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapımıyla ilgili.


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


larynx : n. Gırtlak hançere, larenks.


love : n. Sevgi, aşk, herhangi bir şeye karşı duyulan hissi ilgi.


monophyletic : a. Belli bir soydan gelen bir kaynaklı.


osteogeny : n. See: Osteogenesis.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


pectin : n. biochem.Bazı bitkilerde bulunan beyaz ve şekilsiz bir madde.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


pseudopolyposis : n. pl. Özellikle önceden geçirilmiş bir ltihaba bağlı olarak meydana gelen yaygın polipler.


quadritubercular : a. Dört tümsekli, dört zirveli.


scurvy : n. See: Scorbutus.


semitendinosus : n. Yarı kiriş kas, musculus semitendineus.