Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pudenz-hayer valve nedir?

pudenz-hayer valve : n. Hydrocephalus ameliyatlarında yerleştirilen tek yönlü bir kapakçık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpal : a. Elbileğine ait, carpicus.


colloidoclasis : n. Kan kolloidlerinin stabilitesinin bozulamsı.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


mia lid : Gözkapağı.


fregut : n.Embryo'da, gelişerek sindirim sisteminin büyük birkısmını (yutak, yemekborusu, mide, incebarsaklar) oluşturacak olan kısım.


hirudin(e) : n. biochem. Sülüğün ağız bezlerinin salgısında bulunan bir cevher (kanın koagülasyonuna mani olur).


hyoid : a. Dil kemiği şeklinde.


intraduct : na. Kanal içi, kanal içinde.


kopiopia : a. Göz yorgunluğu, gözlerle aşırı uğraşıyı gerektiren herhangi bir durum sonucu oluşan yorgunluk hali.


malachite : n.biochem. Bileşiminde bakır madeni bulunan vesomaki gibi güzel cila kabul eden koyu ve açık damarlı yeşil bir taş [CuCo3Cu(OH)2].


metachromatin : n. biochem. Kromatinde bulunan bazofil element.


nephrotuberculosis : n. Böbrek tüberkülozu.


orchidocele : n. See: Orchiocele.


othematoma : n. Dış kulak hematomu, kan oturması nedeniyle dış kulağın şişip morumsu renka lışı ile belrigin durum.


pandemic : a. 1. Pandemi özelliği gösteren, geniş bir saha üzerinde salgın olarak görülen; 2. Geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık.


pioscope : n. Sütteki yağ miktarını ölçen alet.


prurigo : n. Kaşıntılı bir deri hastalığı, prurigo.


radectomy : n. Diş kökünün çıkarılması, diş kökünü çıkarma ameliyesi, radektomi.


rhineurynter : n. Burun deliğini tıkamak için kullanılan elastik bir torba olup, şişirilmek suretiyleu ygulanır.


staurion : n. Median ve transvers damak dikişlerinin kesiştiği nokta.