Bugün : 18 Ekim 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

pudenz-hayer valve nedir?

pudenz-hayer valve : n. Hydrocephalus ameliyatlarında yerleştirilen tek yönlü bir kapakçık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


decussate : a. Çapraz, decussatio


desmalgia : n. Bağ (ligaman) ağrısı.


dichilia : n. Orta kısmında uzanan derin kıvrım sebebiyle çift gibi görünen dudak.


dissolvent : a. Eritici, çözücü.


erythrocytorrhexis : n. Eritrositlerin parçalanması, eritrositlerin küçük parçacıklara ayrılarak dağılması.


gastroesophagitis : n. Mide ve özofagusun iltihabı, gastroözofajit.


glycosamine : n. biochem. Kitin'in ayrışmasından açığa çıkan bazik madde, (C6H13NO5).


haloperidol : n. Özellikle akut manilerde kullanılan bir trankilizan.


hidrosis : n. 1. Hidroz, bol miktarda terleme; 2. Terin özel bezler tarafından yapılıp dışarı salınması; 3. Terbezi hastalığı.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


mastocytoma : n. Mast hücrelerinden müteşekkil tümörm; mastositom.


megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.


meningovascular : a. Beyin zarlarına ve beynin kan damararına ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


orthograde : a. Yürürken vücudunu dik tutan.


ozena : n. Burun mukozasının bir cins atrofilli iltihabı, pis kokulu burun, ozena.


parathion : n. Tarım alanında, insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


phallism : n. See: Phallicism.