Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

pulmonic nedir?

pulmonic : a. n. 1. Zatürriyeye ait; 2. Zatürre ilacı; 3. See: Pulmonary.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinchonine : n. biochem. Cinchona'dan elde edilen bir alkaloid, sinkonin.


cyesis : n. Gebelik.


denominator : n. Pelvis girimine giren fetal parçanın aşağıda bulunan en belirgin yeri, klavuz nokta (Klavuz nokta vertex gelişinde oksiput, makat gelişinde sakrum, yüz gelişinde çenedir).


embryonal, embryonic : a. Embriyona ait, embriyonlu.


ethylmorphine hydrochloride : n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.


hemicephalia : n. Kafatasının doğuştan yarım olması, hemisefali.


hyperpigmentation : n. Pigmentasyonun artması veya aşırı derecede olması.


lockjaw : n. 1. Tetanos, kazıklı humma; 2. Fizyolojide birbiri peşi sıra gelen uyartıların adelede meydana getirdiği kasılma; 3. Klinikte Nicolailer basilinin yaptığı adalelerde kasılmalarla beliren toksik hastalık (... Temel belirtileri ateş, risus sardonicus ve opistotonus'dur).


luteol : n. biochem. Yapraklarda bulunan sarı renkli pigment.


mildew : n. Bitki yüzeyi üzerinde mantarların gelişmesi sonucu oluşan, pasa benzer tabaka.


moniliform : n. Boncuklu, boncuksu.


mutilation : n. Bozma, tahrip etme, sakat bırakma, özellikle önemli bir organı çıkaram veya bozma sonucu kişiyi sakatlama.


oxybromide : n. biochem. Oksijen ve brom ihtiva eden bir radikal, oksibromür.


paludism : n. See: Paludal fever.


pancarditis : n. Kalbin bütün zarlarının iltihabı, pankardit.


panophthalmitis : n. See: Panophthalmia.


perforating : a. Delici, perforans.


phosphatic : a. biochem. Fosfat tuzlarına ait.


recrudescent : a. Yeniden başlayan, nüks gösteren, nükseden.


spermatophobia : n. İrade dışı meni gelişinden aşırı korkma, spermatofobi.