Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

pulsative nedir?

pulsative : a. Ritmik atım gösteren, nabız şeklinde atan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharal : a. Göz kapaklarıyla ilgili.


carneous : a. Etli.


celluloneuritis : n. Sinir hücrelerinin iltihabı.


cirrhosis : n. Siroz: Karaciğer lobülleri arasındaki bağ dokusunun çoğalması sonucu karaciğerde dejenerasyon (Hanat ve Leinec gibi).


electromotive : a. Elektrik akımı hasıl eden, elektriksel etki yaratan.


eurhytmics : n. Müziğe uygun olarak yapılan ahenkli hareketler.


hepatolysis : n. Karaciğer hücrelerinin yokolması, hepatoliz.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


inomyxoma : n. See:Fibromyxoma.


masseteric : a. Masseter'e ait.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


neuroskeleton : n. İskelet sisteminin beyin ve omuriliği çevreleyen, kranium ve columna vertebralis'ten oluşan kısmı.


nosocomial : a. Hastane ile ilgili.


nucleoprotein : n. biochem. Prostatik grubunu nükleik asitlerin oluşturduğu protein sınıfı.


photolyte : n. Işık tesiriyle ayrışan cisim.


phytosterol : n. biochem. Bitki sterolü.


pitting : n. Çukur oluşumu, çukurlaşma.


psychoplegia : n. Birdenbire, hastalık şeklinde beliren zihin durgunluğu, zihin gücünün aniden azalma göstermesi, psikopleji.


schiötz tonometer : n. See: Tonometer.


septal : a. Septuma ait.