Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

pulsative nedir?

pulsative : a. Ritmik atım gösteren, nabız şeklinde atan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind : a. Kör.


bone : n. Kemik, os.


carbo : n. biochem. Odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon.


crena : n. (pl. Crenae). Çentik.


detoxication : n. 1. Bir zehirin veya ilacın meydana getirdiği toksik etkileri azaltma veya ortadan kaldırma; 2. Toksik nitelikte bir maddenin vücutta daha az toksik bir maddeye çevrilmesi, metabolik detoksikasyon.


dimercaprol : n. biochem. Ağız maden zehirlenmesinde kullanılan renksiz sıvı (C5H8,OS2).


fang : n. 1. Diş kökü; 2. Özellikle köpek veya kurdun azı dişi; 3. Yılanın zehirli dişi.


flavonoid : n. biochem. P vitaminine benzeyen ve kanamaya karşı kullanılabilen maddelreden biri.


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


hemorrhoidolysis : n. İlaç enjeksiyonu veya diyatermi ile basuların ortadan kaldırılması.


hypocystotomy : n. Mesane'nin perineden yapılan kesit aracılığıyla açılması.


hypo-ovaria : n. Yumurtalığın faaliyet bozukluğu.


hypoadrenocorticalism : n. Böbreküstü korteksi faaliyetinin azalması.


intrastromal : a. Stroma içi, organın stroması içinde.


mammalgia : n. Meme ağrısı.


mercurial : a. & n. Cıvaya ait, cıvalı ilaç.


osphresiology : n. Kokubilim, kokular ve koklama duyusu bilgisi.


ostial : a. Ostium'a ait.


percent : a. Yüzde, %.


percuss : v. muayene maksadiyle parmak veya aletle hafiğf hafif vurmak.