Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

pulsative nedir?

pulsative : a. Ritmik atım gösteren, nabız şeklinde atan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


desmalgia : n. Bağ (ligaman) ağrısı.


dicoria : n. Gözbebeği'nin çift oluşu.


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


facilitation : n. Kolaylaştırma, bir hareketi veya bir kimyasal olayı istenilen amaca uygun şekilde etki göstererek kolaylaştırma.


fibrocongesitve : a. Organda bağ dokusu artımına bağlı devamlı kanlanma gösteren.


fit : n. 1. Nöbet, kriz; 2. Sara.


gnathoplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı.


tephromalacia : n. Beyin ve omurilikte boz cevherin anormal şekilde yumuşama göstermesi, tefromalasi.


hemocuprein : n. biochem. Eritrositlerde bulunan bakır ve hem ihtiva eden madde.


laterotorsion : n. Uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma.


laugh : h. gülme, gülüş.


pediculus : n. Bit.


perineural. : a. Sinir çevresined, siniri çevreleyen.


procercoid : a. Serkoid öncesi.


reverberation : n. 1. Yansıma, yankılanma; 2. yankı, akis.


rothelin : n. See. Rubella.


scleroplasty : n. Skelranın plastik tamiri.


staining : n. Boyama, doku hücrelerini veya bakterileri özel boya ile renklendirme.


sterol : n. Hayvansal ve bitkisel dokularda bulunan steroid yapıda bir madde.