Bugün : 30 Mart 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quad nedir?

quad : pref. Dört.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalyst : n. biochem. Katalizleyen, katalizatör, kolaylaştıran.


choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


colourless : a. Renksiz.


crenotherapy : n. Maden sularla yapılan tedavi.


dystonic reaction : n. Mental ilaçların etkisini nitelemek için kullanılan bir deyim.


tenostosis : n. Kirişin kemikleşmesi.


hematoscopy : n. 1. Hematoskop aracılığıyla kanda eritrosit sayısının tesbiti; 2. Kanda hemoglobin yüzdesinin tayin edilmesi.


homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.


itching : n. Kaşıntı, kaşınma.


keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.


mucus : n. Sümük, mukoza saglısı, mukus.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


orthodontology : n. See: orthodontia.


perisplanchnitis : n. İçorganları saran dokuların iltihabı.


phonation : n. Seslenme.


polymorphous : a. 1. Birkaç şekilde bulunan, çok şekilli; 2. Gelişiminin değişik devrelerinde farklı şekillerg österen.


puncture : n. Punctura; 1. Delme, ponksiyon; 2. Sivri bir şeyle açılan delik, sivri bir aletle yaralama.


seroalbuminuria : n. Serum albümini'nin idrara geçişi, idrarda serum albümini bulunuşu, seroalbüminüri.


simple : a. & n. 1. Basit, mürekkep olmayan; 2. İlaçlık ot veya kök; 3. Kocakarı ilacı, simplex.


sonometer : n. Ses ölçen alet, sonometre.