Bugün : 30 Mart 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quadrumanous nedir?

quadrumanous : a. dört ayağı el şeklinde yapı ve ödev gösteren, dört elli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blister : n. 1. Kabarcık; 2. Yakı; 3. Pehlivan yakısı.


bromum : n. See: Bromine.


catabolite : n. biochem. Katabolizmada meydana gelen bir bileşim.


dysthymia : n. Ürkeklik, fobi, marazi melankoli, zihni ıstırap.


evolutionary : a. Evrimle ilgili.


faucitis : n. Boğaz iltihabı.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


hydropneumatosis : n. Dokularda sıvı ve gaz toplanması.


lymphuria : n. Lenf'in idrara geçişi, idrarda lenf bulunuşu.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


megalomella : n. Kol ve bacakların anormal büyüklüğü, megalomeli.


neuraxis : n. 1. Beyin-omurilik ekseni; 2. See: axon.


orchotomy : n. 1. Hadımlaştırma (ameliyatı); 2. Ayak bileğindeki kıkırdakların ameliyatla çıkarılması, orkotomi.


ovoflavin : n. Yumurtalardan elde edilen, riboflavin.


parasitologist : n. Parazitoloji uzmanı.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


polymorphism : n. 1. Bir kaç şekilde bulunma hali, bir kaç şekil gösterme niteliği, özellikle aynı canlının bir kaç değişik tip gösterme hali 2. Gelişimin değişik devrelerinde farklı şekiller gösterme hali veya özelliği, polimorfizm.


postulate : n. İspata gerek duyulmaksızın var sayılan esas,kaziye.


rhinitis : n. 1. Burun iltihabı, iç burun zarının iltihabı; 2. Burun nezlesi, rinit.


saccharosuria : n. İdrarda sakaroz bulunması.