Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

qualimeter nedir?

qualimeter : n. Röntgen ışınlarının nüfuz gücünü ölçme aleti, penetrometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


diad : n. İki değerli element.


eccritic : a. 1. Yıkım ürünlerinin atılışını hızlandıran; 2. Yıkım ürünlerinin vücuttan atılmasını hızlandıran veya kolaylaştıran madde (ilaç).


encyst : v. 1. Kese oluşturmak; 2. Kese içine almak veya alınmak.


episiorrhaphy : n. Vulvanın dikilmesi.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


fecalith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, dışkı taşı.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


hydrocystoma : n. ter bezinin kistik tümörü, hidrokistom.


hypoesophoria : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


karyorrhexis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması, kromatin taneciklerinin hücre sitoplazmasında dağılmasına uzanmak üzere çekirdeğin parçalara ayrılması.


leydigarch : n. Erkekte gonad fonksiyonunu tesisi ve başlanıcı.


lobule : n. Bir lopu meydana getiren ufak kısımlar, lopçuk, lobül.


mannomustine : n. Kanser tedavisinde kullanılan antimitotik bir madde.


mentolabial : a. Çene ve dudakla ilgili.


otomycosis : n. Kulağın mantar hastalığı, otomikoz.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


patellar : a. Patella'ya ait patellaris.


pervigilium : n. Anormal uykusuzluk.