Bugün : 30 Mart 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

quater in die nedir?

quater in die : a. Günde dört defa.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


gastrogenic : a. Mideden kaynak alan, gastrojenik.


glabella : n. Alın kemiğinin iki kaş çıkıntısı arasında kalan kısmında bulunan ve antropolojide önemi olan hafif bir kabartı, kaşarası, kaşlararası tümseği.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


hematonosis : n. Kan hastalığı.


hemoglobinometer : n. Kandaki hemoglobin yüzdesinin tesbit edilmesi için kullanılan bir aygıt.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


hyperinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması ile meydana gelen pıhtılaşma, hiperinoz.


hypoadrenocorticalism : n. Böbreküstü korteksi faaliyetinin azalması.


lipoidemia : n. Kanda lipid miktarının aşırı artışı.


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


noctambulism : n. Uykuda gezme, uyurgezerlik hali.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


pediculous : a. Bitli, bitlenmiş.


phimotic : a. 1. Fimozis'le ilgili; 2. Fimozis gösteren.


progeria : n. Bir çeşit ihtiyarlık olup şahıs ileri derecede zayıflar, kıllar dökülür fakat zihni yetenekler normal kalır.


psychosurgery : n. Beyin cerrahisi, akıl ve ruh hastalıklarının, beyin üzerine uygulanan çeşitli ameliyatlarla tedavisi.


pyopneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat ve gaz toplanması.


roentgenogram : n. röntgen ışınları ile alınan resim (filim), radyogram, radyograf.


Shiga's Bacillus : n. Yakın ve uzak doğu'da dizanteri amili olarak ortaya çıkan bir bakteri.