Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

race nedir?

race : n. Irk, soy.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinodactyly : n. Parmakların kıvrık kalması.


colpocentesis : n. Vaginada bulunan sıvının dışarı çekilmesi.


cor, : n. See: Heart.


eructation : n. Geğirti, geğirme.


mia clinic : Göz kliniği


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


hindbrain : n. See: Rlombencephalon.


hour-glass contraction : n. İçi boş bir organın, bu arada mide veya uterusun, orta bölümünde meydana gelen daire şeklinde büzülme.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


isomerism : n. biochem. Molekül ağırlığı, atom sayısı ve atom cinsi aynı olan ve farklı özellikler gösteren birden fazla cisimlerin durumu, izomeri.


keratomycosis : n. Korneanın mantarlı hali, keratomikoz.


lymphogranulomatosis : n. See: Lymphogranuloma.


medicinal : a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedavi edici, müsekkin; 3. Tıbbi.


myelodysplasia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, mileyodisplazi.


neuroganglion : n. Sinir hücrelerinin oluşturduğu küme, sinir ganglionu, nöroganglion.


neutron : n. Atomu nyüksüz bir parçası, nötron.


odontonomy : n. Diş terminolojisi, dişçilik terimleri, odontonomi.


odontotripsis : n. Dişlerin yıpranması, dişlerin aşınması.


oxychromatin : n. biochem. Asit anilin boyalarla boyanabilen kromatin kısmı, lantanin.


profound : a. Derin, profundus.