Bugün : 20 Eylül 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

radio-element nedir?

radio-element : n. Radyoaktif element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephaly, brachycephalism : n. Kısa kafalılık.


breathless : a. Nefesi kesilmiş, Ölü, cansız.


carpophalangeal : a. El bileği ve parmak kemikleriyle ilgili, hem el bileği hem parmak kemiklerini ilgilendiren.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


dilated : a. Genişlemiş.


endoenzyme : n. biochem. Hücre içi enzimi.


entheomania : n. Dini heyecanın yarattığı taşkınlıkla belirgin durum, dini çılgınlık, dini hezeyan.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


hypocholesteremia : n. Kanda kolesterol azalması, hipokolesteremi.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


inframandibular : a. Mandibula altında.


manometer : n. Sıvı basıncını ölçme aleti, manometre.


mesogastric : a. 1. Mezogastr(yum)'a ait; 2. Göbek nahiyesi (bölgesi)'ne ait.


metatarsectomy : n. Metatars kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


ovicide : n. 1. Yumurtaların yokolması; 2. Belirli organizma yumurtalarını tahribeden faktör (ilaç).


pharyngopalatine : a. Yutak ve damağa ait, yutak-damak.


precancer : n. Kanser öncüsü lezyon, kansere döünşme oranı yüksek lezyon.