Bugün : 30 Mart 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

radio-element nedir?

radio-element : n. Radyoaktif element.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deposit : n. 1. Tortu, çöküntü, çökelti; 2. Herhangi bir organ veya vücut bölümünde birikim gösteren madde.


echography : n. Yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın grafi halinde tesbiti, farklı yoğunluklardaki dokulardan geçen ultrasonik dalgaların çizelge halinde gösterilmesi, ekografi.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


excitant : n. Uyarıcı ilaç.


gastrorrhaphy : n. Midenin dikilmesi.


hematothermal : a. Sıcak kanlı.


hypoergasia : n. Çalışma gücünün ileri derecede azalması, vücutta veya herhangi bir organda çalışma temposunun ileri derecede azalışı.


inarticulate : a. Mafsalsız, oynak yeri olmayan, eklemsiz.


involutionary : a. Gayriihtiyari, istemeyerek.


lipoprotein : n. biochem. Bir proteinle bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen madde.


morsus : n. 1. Isırık; 2. Diş yarası.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


osteocachexia : n. 1. Kronik kemik hastalığı sebebiyle meydana gelen kaşeksi; 2. Kronik kemik hastalığı.


pharmac(o)- : pref. İlaçla ilgili, ispençiyazi.


phosphatase : n. biochem. Fosforik asit esterlerini hidrolize eden bir enzim, fosfataz.


predicrotic : a. Nabızda dikrot dalgadan önce gelen.


prosop : pref. Yüz anlamına önek.


rapport : n. Hasta ve hekim arasındaki münasebet.


sphingomyelin : n. Beynin beyaz maddesinde bulunan bir madde.


staff : n. 1. Hastane kadrosu; 2.Çomak, çubuk.