Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

radiocurable nedir?

radiocurable : a. Radyasyonla şifa bulur, ışınımla tedavi olunabilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


cardiothoracic : a. Kalbe ve göğüs boşluğuna ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cine-angiography : n. Hareketli flim şeklinde çekilen radyografi.


clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


decompensation : n. Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe.


fasting : n. Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma.


glomerular : a. Yumağa ait.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


holoblastic : a. Döllenmiş ovumun birbiri arkasına bölünmesiyle ilgili.


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


malaise : n. Kırıklık, keyifsizlik.


odontoptosis : n. 1. Dişlerin dökülmesi, odontoptoz; 2. Üst dişlerden biri veya birkaçının, alt çenede diş olmaması nedeniyle aşağıya doğru sarkması.


parainfluenza virus : n. Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan bir virus.


phaged(a)ena : n. 1. İlerleyen (yayılan) ülser; 2. Gangren.


plasmodium : n. (pl. plasmodia). Sıtmayı yapan parazitler, birkaç amipten oluşmuş mikrop, plazmodyum.


pulpitis : n.Pulpa iltihabı.


quiescent : n. Sakinleşmek, canlılığını kaybetmek.


reticulocyte : n. Genç eritrosit.


sacciform : a. Kese şeklinde, kese biçim, sacciformis.


salutary : a. Sıhhate yarar, sıhhi, faydalı.