Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

radiocurable nedir?

radiocurable : a. Radyasyonla şifa bulur, ışınımla tedavi olunabilir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

doromania : n. Hediye verme düşkünlüğü, hediye verme şeklinde kendisini gösteren anormal arzu.


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


ethics : n. pl. Bir diğer ve inanç sistemine bağlı olarak meydana getirilen belirli prensipler.


grimace : n. Yüz ekşitme, surat buruşturma.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hydroncus : n. su toplanmasının sebep olduğu şişlik, hidronkus.


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


malathion : n. Tarımsa lalanda insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


menhidrosis : n. Menstruasyonda normalden fazla terleme, menhidroz.


methadone : n. Sedatif etkisi daha az olan, morfin benzeri bir sentetik ilaç.


morosis : n. Zeka bakımından 7-12 yaş arası çocuğun zihni yeteneklerini gösterme hali, geri zekalılık.


mycethemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu.


necrocystosis : n. Hücrelerin çürüyüp ölmesi, nekrositoz.


nelaton's line : n. Spine iliaca anterior superi ile tuber ischii'yi birleştirdiği farzolunan hayali çizgi.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


osteodesmosis : n. 1.Kemik ve kiriş oluşumu; 2. Kiriş kemikleşmesi.


paludal : a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bataklık bölge ile ilgili, bataklık'tan kaynaklanan.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.


perilobar : a. Lob çevresinde, lob'u çevreleyen.


purpurin : n. biochem. Boya kökünden meydana gelen kırmızı bir kimyasal bileşim purpurin (C14H5O2(OH)3).