Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

radiography nedir?

radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotropism : n. Vücut direncinin kırılması sonucu mikro-orgnaizmanın hastalık meydana getirme niteliğinin daha belirli hal alışı, virülens artışı.


bronchogram : n. Bronş sisteminin radyolojik fotoğrafı.


bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


ceratin : n. Boynuzumsu oluşular (saç, tırnak vs)'ın esas yapısını oluşturan sert madde, keratin.


charting : n. Hastalığın seyrini (ateş, nabız, kan basıncı vs) gözlem ağıtı üzerinde çizelge halinde gösterme, gözlem kağıdına işleme.


cupula : n. (pl. capulae). Kubbe.


granulocytemia : n. Kanda granülositlerin çoğalması, granülositemi.


infectious : a. Bulaşıcı, sari.


kala-azar : n. Asyanın tropikal bölgelerine mahsus ve Leishmania donovani'nin sebep olduğu malaryaya benzer salgın öldürücü bir humma.


lipiduria : n. İdrarda yağ damlacıkları bulunuşu.


lumbo-abdominal : a. Bel ve karın nahiyesine ait.


mildew : n. Bitki yüzeyi üzerinde mantarların gelişmesi sonucu oluşan, pasa benzer tabaka.


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


plagiocephalic : a. 1. Plagiosefali ile ilgili; 2. Plagiosefali gösteren.


radio-ulnar : a. Radyus ve ulnaya ait.


septotomy : n. Burun bölmesi ameliyatı, septotomi.


stasibasiphobia : n. Ayakta duramayacağını ve yürüyemeyeceğini zannetme.


subcortical : a. Beyin orteksi altında.


sudamen : n. (pl. sudamina). Ter bezlerinin kanallarında terin birikmesi sonucu, deride meydana gelen ufak beyaz veziküller, sudamina.


superinvolution : n. Aşırı gerileme.