Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

radiography nedir?

radiography : n. Bir organın röntgen ışınları ile film üzerine resminin alınması, radyografi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decidua : n. dış amniyon zarı.


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


encephalic : a. Dimağı, enketal (on)a ait, encehalicus.


ephialtes : n. Korkulu veya sıkıntılı rüya, kabus.


epistrophic : a. Eksen kemiğe ait; epistrophicus.


fibrillolysis : n.Liflerin erimes,i liflerineriyip kaybolması.


fly : n. İki kanatlı küçük böcek, sinek.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.


hypoadrenalism : n. Böbreküstü bezinin faaliyet noksanlığı.


isomeric : a. biochem. Tabii mahiyette veya kimyasal özellikleri farklı olduğu halde bileşim ve ağırlık veya münasebet itibariyle eş olan (benzeyen), izomerli.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


myectomy : n. Kasın ameliyatla çıkarılması, miyektomi.


noctalbuminira : n. Geceleri idrarda albülin çıkması.


nucleotoxin : n. 1. Hücre çekirdeği üzerinde toksik etkiye sahip madde, nukleotoksin; 2. Hücre çekirdeğinde oluşan toksik madde.


oxidability : n. biochem. Oksijen ile terkip olunabilme, asitleşme yeteneği.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


pexy : suff. 1. Yerinden oynamış bir kısmın tekrar yerine tesbiti; 2. Sabitleştirme, hareketsizleştirme.


plutomania : n. Kişinin büyük servete sahip olduğu kuruntusu içinde bulunuşu, zenginlik kuruntusu.