Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

radiophobia nedir?

radiophobia : n. Radyoaktif ışınladan aşırı korkma, ışın almaktan aşırı korkma, radyofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candida : n. Bir mantar çeşidi.


butyrate : n. biochem. Bütirik asidin tuzu.


carelitis : n. Kalb iltihabı.


chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


costochondral : a. Kaburga ve kıkırdağına ait.


depression : n. Ruhi veya bedeni düşkünlük hali, dermansızlık, depresyon (ezilmiş bir kemik üzerindeki iz için de kullanılır).


electrocardiographyy : n. Kalbin çalışmasından doğan aksiyon akımlarının yazılması.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


glomerular : a. Yumağa ait.


herpes : n. Uçuk, içi sıvı ile dolu vezikül, erpes.


hypoglossitis : n. Dilaltı dokularının iltihabı, hipoglosit.


hypoglycemia : n. Kandaki şeker miktarının azalması, hipoglisemi.


ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.


lithotrite : n. Taşı kırma (ezme) aleti.


lycomania : n. See: Lycanthropy.


mastodynia : n. Gebe kadınlarda (ve bazı hastalık hallerinde) meme hizasında duyulan ağrı, mastodini.


monobasic : a. Her molekülünde yer değiştirebilen bir hidrojen atomuna sahip.


omphalophlebitis : n. Göbek venlerinin iltihabı, omfaloflebit.


pelage : n. 1. Meleli hayvanların üzerini örten kıllı deri, kürk; 2. İnsan vücudunun saç ve kıllarla örtülü kısımları.