Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

radiophobia nedir?

radiophobia : n. Radyoaktif ışınladan aşırı korkma, ışın almaktan aşırı korkma, radyofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


cortisone : n. biochem. Böbreküstü bezinden çıkan glükokortikosteroid hormon, kortizon.


cripple : n. Sakat (kötürüm) adam.


diaphragmalgia : n. Diyafram ağrısı.


digitation : n. Parmaksılık, digitatio.


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


hirudin(e) : n. biochem. Sülüğün ağız bezlerinin salgısında bulunan bir cevher (kanın koagülasyonuna mani olur).


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


hypophosphaturia : n. İdrarda fosfat miktarının ileri derecede düşük oluşu.


hysteroscopy : n. Rahim boşluğunun, histeroskop aracılığıyla muayenesi.


impulsion : n. Tahrik.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


onychia, onychitis : n. Tırnak yatağının iltihabı, onikit, onikya.


orchioncus : n. Testis tümörü.


osteogenesis : n. 1. Kemik oluşumu, osteojenez; 2. Kemiklerin gelişimi.


panangiitis : n.Bütün damar tabakalarını saran iltihap.


pancreolytic : n. See: Pancreatolytic.