Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

rash nedir?

rash : n. Vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir).

Antitoxin rash : Antikor ihtiva eden serum verilişini takiben deri üzerinde bazan görülen küçük kırmızı kabartılarla belrigin durum;


Drug rash : Alınan ilaca bağlı olarak deri üzerinde bazan oluşan kabartılarla belirgin durum;


Gum rash : See: Tooth rash;


Heat rash : See: Miliaria rubra;


Napkin rash : Bebekte çocuk bezinin temas ettiği kısımlarda oluşan kızartı;


Mercurial rash : Deri üzerine sürülen cıvalı ilaçların sebep olduğu kabartı ve kızartılarla belirgin durum;


Nettle rash : Ürtiker;


Rose rash : See: Roseola;


Scarlet rash : Kızıl humma;


Tooth (wild-fire) rash : See:Strophulus;


Serum rash : 1. Serum hastalığını takiben deride oluşan kabartılarla belrigin durum; 2. Antikor ihtiva eden serum verilişini takiben deride gelişen kabartılarla belirgin durum;


Summer rash : See: Miliaria rubra;


Tooth rash : Bebekte diş çıkarma devresinde deri üzerinde oluşan kabartılar;


Vaccination (vaccine) rash : Aşılanmayı takiben deri üzerinde bazan gelişen kabartılarla belirgin durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerclage : n. 1. Kırık kemik uçlarını, tel ile bağlayarak birbirine tesbit etme; 2. Serviks yetersizliğinde düşüğü önlemek amacıyla serviks çevresine dikiş yerleştirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


choleverdin : n. biochem. See: Bilicyanine.


decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.


defemination : n. Kadınlık vasıflarından mahrumiyet


deliver : v. 1. Doğum halindeki kadına yardım etmek, kadını doğurtmak; 2. Bir parça veya oluşumu tutunduğu yerden çıkarmak.


dietotherapy : n. Diyet (perhiz) tedavisi.


ectropionize : v. Dışa kıvırmak.


estivation : n. Bazı hayvanlarda yazın görülen uyuşukluk ve uyku hali, yaz uykusu.


fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.


fluctuant : a. 1. Zaman zaman değişen, bir kararda kalmayan; 2. El ile muayene (palpasyon) de dalgalanma yapan, d alga şeklinde hareket gösteren (Boşlukta toplanan sıvı sebebiyle).


glycometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.


glyconeogenesis : n. yağ ve proteinler gibi esas molekülü karbonhidrat olmayan maddelerden karbonhidrat meydana gelmesi, glikoneojenez.


goundou : n. Burnun osteoplastik periyostiti, gundu.


habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.


heterocrine : n. Birkaç değişik madde saglılayan.


kernicterus : n. Beynin bazal ganglionlarında bilirubin'in etkisi ile meydana gelen ve zeka geriliği ile kedini belli eden bir durum.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


nycturia : n. Geceleyin sık sık işeme, niktüri.


ophthalmofundoscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muyaendee kullanılan alet, oftalmoskop, oftalmofundoskop.