Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

rash nedir?

rash : n. Vücuda arız olan kızıllık veya leke, isilik (fazla terlemekten olabilir).

Antitoxin rash : Antikor ihtiva eden serum verilişini takiben deri üzerinde bazan görülen küçük kırmızı kabartılarla belrigin durum;


Drug rash : Alınan ilaca bağlı olarak deri üzerinde bazan oluşan kabartılarla belirgin durum;


Gum rash : See: Tooth rash;


Heat rash : See: Miliaria rubra;


Napkin rash : Bebekte çocuk bezinin temas ettiği kısımlarda oluşan kızartı;


Mercurial rash : Deri üzerine sürülen cıvalı ilaçların sebep olduğu kabartı ve kızartılarla belirgin durum;


Nettle rash : Ürtiker;


Rose rash : See: Roseola;


Scarlet rash : Kızıl humma;


Tooth (wild-fire) rash : See:Strophulus;


Serum rash : 1. Serum hastalığını takiben deride oluşan kabartılarla belrigin durum; 2. Antikor ihtiva eden serum verilişini takiben deride gelişen kabartılarla belirgin durum;


Summer rash : See: Miliaria rubra;


Tooth rash : Bebekte diş çıkarma devresinde deri üzerinde oluşan kabartılar;


Vaccination (vaccine) rash : Aşılanmayı takiben deri üzerinde bazan gelişen kabartılarla belirgin durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

born : a. 1. Doğmuş; 2. Doğuştan.


bronchoscope : n. Bronşların içini muayeneye mahsus alet, bronkoskop.


cauliflower growth : Karnabahar tarzı büyüme.


cholascos : n. periton boşluğuna safra sızışı.


chrysocyanosis : n. Altın tedavisini takiben görülen deri üzerinde morumsu-mavi pigmentasyonla belirgin durum.


cranioscopy : n. Kafatasının bilimsel incelenmesi.


crust : n. Yara kabuğu


cystometer : n. Mesanenin doluş yeteneği ve içindeki sıvının sebep olduğu basınç değişimlerini ölçen alet.


dentoalveolitis : n. Periodontitis simplex


dermatoma : n. Sınırlı bir deri bölgesinin, tümörü andıracak şekilde kalınlaşması, sınırlı deri hipertrofisi.


endomorphy : n. Endoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, endomorfi.


geophagia : n. See: geophagism.


intake : n. Vücuda sokulanmadde.


hebetic : a. Ergenliğe ait.


inochondritis : n. Fibrokartilajinöz dokunun iltihabı.


marasmic : n. See: Marantic.


mesodermitis : n. Mediyasten iltihabı.


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.


overdosage : n. Herhangi bir ilacın verilişinde normal dozun üstüne çıkılması, ilaçla aşırı yükleme.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.