Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

reniculus nedir?

reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycardia : n. See: Bradycardia.


cloveoil : n. Antiseptik, gaz giderici ve ağrı kesici özellikleri olan bir yağ.


electrization : n. Elektriklenme.


end-plate : n. Motor sinir dallarının kas içide sonlanan genişlemiş uç kısmı.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


eupiesis : n. Normal basınç gösterme hail.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


hematosis : n. 1. Kan veya kan küreciklerinin oluşumu; 2. Kirli kanın kırmızı kana değişmesi.


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


jaborandi : n. Güney Amerikaya mahsus "jaborand" adlı bitkilerin kurutulmuş yapraklarından alınıp terletmek ve salyayı çoğaltmak için kullanılan ilaç.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


massive : a. AĞır, çok fazla, bol (kanama v.s. hakkında).


methionine : n. biochem. Kükürtlü ve esansiyel bir aminoasit, metionin.


myelinated : a. Miyeli kılıfına sahip, çevresind miyelin tabakası bulunan (sinir lifi hakkında).


orthophrenia : n. Sosyal ilişkilere normal zihni reaksiyon gösterme, ortofreni.


paragrammatism : n. Sözcükleri yerinde kullanamama, sözcüklerden gramer kurallarına uygun cümleler kuramama ile belirgin konuşma bozukulğu, paragramatizm.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


philtrum : n. anat. Burunaltı oluğu, filtrum.


radiostereoscopy : n. Herhangi bir organın x ışınları aracılığıyla üç boyutlu görüntüsünün ekran üzerinde incelenmesi.