Bugün : 16 Ağustos 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

reniculus nedir?

reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cinnarizine : n. Meniere hastalığında etkili olan antistaminik.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


disinfestation : n. Enfestasyon taşıyan böcek, sinek veya hayvansal parazitleri öldürme.


embryogenesis : n. Embriyo'nun oluşma ve gelişmesi.


entrails : n. İç organlar, özellikle barsaklar ve karın içindeki organlar.


glandular : a. Beze (guddeye) ait, guddevi, glandularis.


tentorium cerebelli : Beyincik çadırı.


uvea : n. 1. Gözün damar tabakası (iris, silyer cisimve koroidden ibarettir); 2. Gözbebeğinin renkli iç zarı, uvea, (göz küresinin üzüm tanesine benzetilen bir tabakası), tunica vasculosa oculi.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


immunity : n. Bağışıklık muafiyet, organizmanın muayyen bir enfeksiyona karşı hassasiyetinin az veya hiç bulunmaması, imünite.


lumbago : n. Romatizmal bel ağrısı, bel romatizması.


mesonphros : n. (pl. mesonephron) Embriyonun ifraz organı, mezonefron, mezonefroz.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


pleuropneumonolysis : n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.


predominant : a. Üstün, hakim.n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


purpuric : a. 1. Purpura hastaığına ait, 2. Erguvan renkli aside ait.


repletion : n. Dolgunluk, vücutta kan hacmının artışı.


rhinological : a. Burun hastalıklarına ait, rinolojik.


rubidium : n. biochem. Rb sembolü ile bilinen ve potasyuma benzer gümüş rengi kimyasal element, rubidyum (atom no:36 ve atom ağırlığı: 85.48'dir).


saccharogalactorrhea : n. Süt salgısında aşırı miktarda şeker bulunması.