Bugün : 18 Şubat 2020, Salı

Favorilere Ekle!

resectoscopy nedir?

resectoscopy : n. Transüretral prostatektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoid : n. Barsak bezlerindeki argentaffin hücrelerden gelişen tümör, argantaffinoma.


coccus : n. (pl. cocci). Küresel bir bakteri, koküs.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


diplobacterium : n. Çift halde bulunan bakteri, birbirine tutunmuş çift bakteri.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


galactin : n. biochem. Sütte bulunan bazik cevher.


glomerululonephritis : n. Glomerüllerin iltihabı.


gluteal : a. İlyeye ait.


gnathalgia : n. Çene ağrısı.


hebiatrics : n. Ergenlik çağını konu alan tıp dalı.


hesperanopia : n. Gece körlüğü. See: Night blindness.


hydrocyst : n. Sulu kist, hidrosist.


kerion : n. Baş derisinin püstüllü hastalığı.


meningoencephalomyelitis : n. Meninks, beyin ve omurilik iltihabı.


mons : n. (p. montes). Dağ, tepe, yükseklik.


ovate : a. See: oval.


parthenogenesis : n. Erkek'le birleşme olmaksızın dişinin döl vermesi, erkek cinsiyet hücresi ile döllenmeye gerek duymaksızın dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nden yeni bir canlı oluşmasıyla belirgin eşeysiz üreme şekli, partenogenez.


pneumonemia : n. Akciğer konjestiyonu, pnömonemi.


regio : n. pl. Regiones. Bölge.