Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

retro-esophageal nedir?

retro-esophageal : a. Özofagus ardı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


bulimia : n. Çok kuvvetli iştah, doymaz iştah hastalığı.


cardiometry : n. 1. Sistol ve diyastol esnasındaki hacım değişikliklerinin, dolayısıyla kalbin çalışma gücünün ölçülmesi; 2. Kalb kuturlarının ölçülmesi.


chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


edible : a. Yenir, yenen, yenilebilen (yenilebilen mantar gibi).


epinosis : n. hastalığa eklenen veya geçirilen hastalığı izleyen psişik hastalık veya bozukluk.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


faradotherapy : n. Hastalığın faradik akımla tedavisi.


fascioplasty : n. Fasyanın plastik tamiri, fasyoplasti.


hematopexis : n. See: Hematopexia.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


isthmian : a. İstmusa ait.


karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.


lardaceous : a. 1. İç yağsı, iç yağlı; 2. Amioid.


megalocytosis : n. Kanda çok sayıda megalosit bulunuşu, megalositoz.


mesosternum : n. Sternumun orta parçası.


metallization : n. biochem. Madenleştirme.


obtund : v. Keskinliğini gidermek, körletmek (ağrı v.s.).


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.


ophthalmotomy : n. Göz ameliyatı, oftalmotomi.