Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

retro-esophageal nedir?

retro-esophageal : a. Özofagus ardı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


dyslogia : n. 1. Muhakeme yeteneğininbozulması; 2. Konuşma güçlüğü.


endothelioma : n. Endotel dokusundan (damar cidarı veya zarlarından) menşe alan ur, endotelyom.


formiciasis : n. Karınca ısırıklarından meydana gelen marazi durum.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


heteromorphic : a. See: Heteromorphous.


ichoroid : a. Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen, sulu cerahat gibi.


incretion : n. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti; 2. İç salgı bezinin salgıladığı madde, iç salgı.


kleptolagnia : n. Herhangi bir şeyi çalmaktan cinsel haz duyma.


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


nematosis : n. See: Nematodiasis.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


pancreatectomy : n. Pankreası kesip çıkarma ameliyesi, pankreatektomi.


partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.


praxis : n. Herhangi bir iş veya hareketi yapma, uygulama.


provitamin : n. Kendisinden vitamin türeyen madde.