Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

retro-esophageal nedir?

retro-esophageal : a. Özofagus ardı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


chloranemia : n. Yetersiz beslenmeye bağlı özellikle genç kızlarda görülen demir eksikliği anemisi, klorotik anemi, kloranemi.


craniopathy : n. Kafatası hastalıkları, kranyopati.


curative : a. Tedavi edici, hastalığı iyileştirici.


denticle : n. Ufak diş, dişcik, ufak diş şeklinde çıkıntı, denticulus.


dysmorphism : n. 1. Şekil bozukluğu; 2. İki maddenin yapı bakımından aynı olmasına rağmen şekillerinin farklı oluşu hali; allomormfizm; 3. Değişik şartlar altında farklı şekil gösterme hali (Bazı mikro-organizmalarda olduğu gibi).


eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.


fibrinuria : n. İdrarda fibrin çıkması,fibrinüri.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


hypermegasoma : n. Aşırı vücut gelişimi.


hypotensive : a. n. Düşük tansiyonlu (şahıs), tansiyonu anormal derecede düşük olan (şahıs).


keroid : a. Korneya benzer.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


porocele : n. Bir çeşti skrotum fıtığı, porosel.


radio-element : n. Radyoaktif element.


significant : a. Mühim, önemli.


spasmo : pref. Ani kas kasılması (spazm) anlamına önek.


staphylion : n. Sert damağın arka kenarının orta noktası.


staurion : n. Median ve transvers damak dikişlerinin kesiştiği nokta.


stereognosis : n. Cisimlerin şekillerini belirten duyu.