Bugün : 16 Aralık 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

retromammary nedir?

retromammary : a. Meme ardı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biorheology : n. Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.


Bronchodilatör : n. Bronşları genişleten madde.


channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


cleavage : n.1. Hücre bölünmesi; 2. Cilt kıvrımları; 3. Yumurtanın döllenmesi ile blastula safhası arasındaki durum; 4. Molekülün yarılması.


dentinoid : a. Dentinsi, dentin şeklinde.


duodenostomy : n. Duodenumla bir diğer anatomik açıklık arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


exitus : n. 1. Dışarı çıkılacak yer; 2. Ölüm.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


glossotrichia : n. Dilin kıllı olma hali, kıllı dil.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


teratogen : n. Fetal büyümeyi bozan ve malformasyonlara neden oluşturan herhangi faktör.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


meningitic : a. Menenjite ait.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


nature : n. Tabiat, natura.


orbital : a. Göz çukuruna ait, orbitalis.


orchidoptosis : n. Testislerin sarkık oluşu, orşidoptoz.


proctostenosis : n. Anus veya rektumun darlığı.