Bugün : 30 Mart 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

reunient nedir?

reunient : a. Birleştirici, reuniens.

reunient duct of Hensen (Hensen's Canal) : Hensen'in birleştirici kanalı, ductus reuniens Henseni (kulakta saccula ile ductus cochlearis arasında).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

denervation : n. See: Enervation


digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


exfoliation : Derinin pul pul dökülmesi.


gamomania : n. Aşırı evlenme arzusu, çılgınlık derecesine varan evlenme isteği.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


limotherapy : n. Bazı hastalıklarda uygulanan kişiyi bir süre aç bırakma veya gıda maddelerini azaltma esasına dayanan tedavi, açlık kürü, açlık tedavisi.


linguiform : a. Dil şeklinde, dil biçiminde.


mucinogen : n. Müsin öncüsü madde, müsinojen.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


nasogastric : n. Burnu ve mideyi


nervule : n. 1. İnce damar; 2. İnce sinir.


neurotripsy : n. Sinirin ezilmesi, hastalığın tedavisi için ilgili sinirin ameliyatla ezilmesi, nörotripsi.


palmitate : n. Palmitik asit'in tuzu.


papuliferous : a. Üzerinde papüller bulunan, papüller gösteren.


parasteatosis : n. Yağ bezlerinin bozukluğu.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.


phagodynamometer : n. Gıdaları çiğneme kuvvetini ölçme aleti.


postsystolic : a. Sistol sonu, sistol sonrası.