Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

reverberation nedir?

reverberation : n. 1. Yansıma, yankılanma; 2. yankı, akis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


chondromyoma : n. Kıkırdak ve kas dokularından oluşan tümör.


coreometry : n. Pupillayı ölçme.


cranio : pref. Kafatasına ait.


cranioschisis : n. Kafatasının konjenital çatlaklığı.


cryoscopy : n. Herhangi bir sıvının donma noktasını ölçme, kriyoskopi.


encephalodialysis : n. Beyin yumuşaması.


extranuclear : Nüvedışı, çekirdeğin dışında bulunan, ekstanüklear


fetor : n. Fena koku.


formalin : n. biochem. Su ile karıştırılan "Formaldehyde".


hemochromogen : n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


insensible : a. 1. Hissetmez; 2. Hissiz, duygusuz; 3. Cansız, baygın.


isoandrosterone : n. İdrarda testosteron'un yıkım ürünü olarak bulunan androjenik etkiye sahip bir madde, 17. ketosteroid'lerin ir cinsi.


nasitis : n. Burun iltihabı.


oligomelus : n. Kol veya bacaklardan birinin doğuştan yokluğu.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.


perception : n. 1. Duyu organları aracılığıyla alınan uyarıların zilinde manalanması, algılama, algı; 2. Duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varma, farkında olma yeteneği.


periconchal : a. Konkayı saran.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


plastid : n. Vücudun herhangi bir yapı taşı veya hücresi.