Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

sabulosity nedir?

sabulosity : n. Kumluluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholestasis : n. Safra akımının azalması veya tamamen durması.


cicatricial : a. Sikatrise ait.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


cytogenic : a. 1. Hücre veya hücrelerin gelişmesiyle ilgili; 2. Hücre oluşturan.


dermatomositis : n. Ödem ve adale zaafiyeti ile kendini belli eden akut bir deri ve kas iltihabı.


dolorous : a. Ağrılı.


granule : n. Tanecik, granül, granulum.


hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.


insanitary : a. Gayrisıhi, sıhhate zararlı.


ioduria : n. İdrarda iyot veya iyot bileşikleri bulunuşu.


iridosclerotomy : n. Sklera ve iris kenarını delme ameliyesi.


litter : n. Sedye


melitoptyalism : n. Glükozlu salya salgısı.


micrological : a. Mikroplar bilgisine ait.


multiarticular : a. Birçok eklemlere ait.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


ossiform : a. Kemik şeklinde, kemiksi.


ovariocele : n. Yumurtalık fıtığı, ovaryosel.


perioophoritis : n. Yumurtalığı saran dokuların iltihabı.


postdiastolic : a. Diyasotlden sonra.