Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sabulosity nedir?

sabulosity : n. Kumluluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

characteristic : n. & a. 1. Özellik, hususiyet; 2. Kendine veya cinsine has, tipik, karakteristik.


chlorhydria : n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.


cowpox : n. 1. İnek çiçek hastalığı; 2. Vaksen.


devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.


vaccine : n. Aşı maddesi, aşı, vaccinum.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


homo : pref. Benzer aynı.


idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.


mediopontine : a. Varol köprüsünün merkezine ait.


oneirogenic : a. Rüyaya benzer hal yaratan, rüya gördürücü.


osmol : n. Ozmotik basıncı ifade için kullanılan birim, osmotik basınç ünitesi.


ovarioncus : n. Yumurtalık tümörü.


pancreatolipase : n. Pankreas özsuyunda bulunan yağları eritici enzim.


pneumoconiosis : n. Belirli tozların teneffüsü ile meydana gelen akciğer hastalığı.


precardiac : a. Kalbin önünde bulunan, prekardiyak.


preoxygenation : n. Önceden oksijenleme.


promethazine : n. Toksisitsi düşük olan güçlü bir antistaminik.


protease : n. biochem. See: Peptidase.


sarcosome : n. Bir kas lifinin kasılabilen parçası.


scleronyxis : n. Skleranın iğne ile delinmesi.