Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

safranophil nedir?

safranophil : a. Safranin'le kolayca boyanan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

didymodynia : n. Testis ağrısı.


gastroatonia : n. Mide kaslarının normal tonüsünü kaybetmesi, mide atonisi.


guaiacol : n. biochem. Balgam söktürücü, kreozattan üretilen renksiz sıvı veya katı madde.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


imbed : a. Histolojik muayene için alınan doku parçasını parafin veya sert bir madde içinde tesbit etmek (İnce kesitler yapılmlasını kolaylaştırma amacıyla).


incretory : a. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti ile ilgili; 2. İç salgı ile ilgili.


keratose : a. Boynuzlu, boynuzsu, keratoz.


lallation : n. Çocuksu konuşma.


meningocele : n. Meninkslerin kafada ve bel omurunda bulunan yarıklardan fıtık yaparak dışarı çıkası, menengosel.


methacycline : n. Özellikle kronik bronşitte etkili olan bir çeşit antibiotik.


microgamete : n. Birbiriyle birleşen iki cinsiyet hücresinden, küçük olanı, erkek cinsiyet hücresi, erkek gamet.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


onychosis : n. Tırnakların hastalık veya malformasyonu, onikoz.


opsomenorrhea : n. Adet (menstruasyon) gecikmesi.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


phonation : n. Seslenme.


pimple : n. Kabarcık, sivilce.


piperoxane : n. Feokromositom teşhisinde kullanılan bir adrenalin antagonisti.


polyhydrosis : n. Aşırı ter salgısı, normalden fazla terelme.


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.