Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

salammoniac nedir?

salammoniac : n. biochem. Nişadır tuzu, amonyum klorhidrat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchial : a. Akciğerlerdeki nefes borularına (bronşlara) ait, bronchialis.


cholemia : n. Kana safra veya safra maddelerinin karışması, kan pıhtısı (pıhtılanması), kolemi.


doublet : n. Gözdeki kırma hatalarını düzletmek için yapılmış iki mercekten oluşan bir nevi gözlük.


egocentric : a. 1. Çevresini kendi etrafında döner gibi gören; 2. Bütün fikirlerin kendi üzerine çevrildiğini zanneden.


gastrula : n. Embriyonun gelişmesinde blastula devresini takip eden ve iç ve dış iki tabaka ve bir boşluk arzeden safha.


gonangiectomy : n. Sperma kanalının ameliyatla çıkarılması.


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


imperception : n. İdrak edememe, duyu organları ile alınan herhangi bir uyarıyı zihinde manalandırmama, algılayama.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.


micropipet : n. Küçük miktarda sıvılar için kullanılan pipet (0.1 den 1 m.a kadar).


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


oestradiol : n. Bir tür oestrogen, amenore, kraurosis, menopoz tedavisinde ve diğer oestrogen yetmezliğine bağlı durumlarda kullanılır.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


pancreolith : n. See: Pancreatolith.


paraphrenia : n. Akıl hastalığı, bunama, parafreni.


pharyngology : n. Yutakbilim, farengoloji.


photodermatitis : n. Işığa, özellikle ültraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalışın sebep olduğu deri lezyonları ile belirgin durum, ışık dermatiti, fotodermatit.


photo-ophthalmia : n. Kuvvetli ışık etkisiyle meydana gelen göz iltihabı, özellikle yoğun ışığın sebep olduğu konjunktiva iltihabı.


physohydrometra : n. Rahim (uteruzs) boşluğunda gaz ve serum toplanması.