Bugün : 18 Şubat 2020, Salı

Favorilere Ekle!

salammoniac nedir?

salammoniac : n. biochem. Nişadır tuzu, amonyum klorhidrat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalization : n. 1. Herhangi bir dokuda kanal şeklinde yol veya geçitlerin oluşması; 2. Vücut içindeki bir apseden dışarıya açılan geçit meydana gelmesi, apse'nin kanalizasyonu.


cephalometer : n. Baş kuturlarını ölçen alet, sefalometre.


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


cytoplasm : n. Çekirdek dışında yer alan yaşayan hücre bölümü.


dytransin : n. Orta etkili bir iltiab giderici.


erythema : n. Kızıl, iltihaptan sonra derinin kızarması, eritem.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


hepaticopancreatic : a. Karaciğer ve pankreas'la ilgili.


hepatocellular : a. Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


mamillary : a. See: Mammillary.


mechanothermy : n. Masaj, idman v.s. ile meydana gelmiş tedavi edici hareket.


monosomy : n. Otozomal bir çeşit anomali.


myodynamometer : n. Kas gücünü ölçmede kullanılan alet, miyodinamometre.


patten : n. Kısa bacağı yüksletmek amacıyla ayak altına yerleştirilen destek.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


phasia- : suff. Konuşma, konuşma yeteneği anlamına sonek.


piptonychia : n. Tırnakların gevşeyip ayrılması, tırnak dökülmesi.


silicosis : n. Taş ve kömür tozu teneffüsünden taş ve kömür işçilerine arız olan akciğer hastalığı, silikoz.


sphincter : n. Vücuttaki boşluk veya kanalların ağızlarını büzmeğe yarayan halka biçimi kaslar, büzgen kas, sfinkter, muscluus sphincter.