Bugün : 18 Şubat 2020, Salı

Favorilere Ekle!

salicylic acid nedir?

salicylic acid : n. Fungisid ve bakteriostatik özellikleri olan ve birçok cilt müstahzarının hazırlanmasında kullanılan bir madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

detector : n. Herhangi bir şeyin varlığını gösteren araç, detektör.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


dyspeptone : n. biochem. Eriyemeyen pepton.


exogenous : a. Dıştan doğan, hariçten büyüyen.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


fibrocytogenesis : n. Bağdokusu fibrillerinin gelişimi, fibrositojenez.


subdural : a. Dura (Dura mater) altında bulunan, subduralis.


hygienization : n. Sağlık tesisi, sıhhi şartların kurulması.


levamisole : n. Sentetik bir anthelmintik.


macrogenitosomia : n. Tüm vücudun cinsel organları da içine almak üzere aşırı büyümesi hali.


method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.


monogony : n. Eşeysiz üreme. See: monogenesis.


neuroplasm : n. Sinir hücresi protoplazması.


palatoglossal : a. Damak ve dil'leilgili.


pectinatus : n. (pl. pectinati). See: Pectinate.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


placentascan : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben plasentanın uterus duvarında tutunduğu bölgeyi belirleme yöntemi.


psychology : n. Ruhiyat, ruhbilim, psikoloji.


reagency : n. biochem. Başka bir maddeyi meydana çıkarmak veya teftiş etmek için kullanılan ecza tesiri karşısında reaksiyon.


rhodium : n. biochem. Rh sembolü ile bilinen, atom no:45 ve atom ağırlığı: 102.91 olan kimyasal element (nadir bulunur ve platin nev'indendir), rodyum.