Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

salk vaccine nedir?

salk vaccine : n. Ölü viruslardan yararlanılarak hazırlanan bir çeşit poliomyelitis aşısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromum : n. See: Bromine.


buccogingival : a. Yanak ve dişeti ile ilgili.


carbonate : n.&v. biochem. Karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


cresol : n. biochem. Katrandan çıkarılan çok kırıcı sıvı (C7H8O).


deuteranopia : n. Yeşil renk körlüğü.


drowsy : a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku basmış,sersemlemiş.


epitrochlea : n. Humerus'un iç lokması.


fluorescent : a. Işığa maruz kaldığı zaman ışın çıkaran, parıltı veren, floresans özelliği gösteren.


hyalinization : n. Hiyalin'den ibaret kitle oluşması, hiyalin meydana gelişi.


hypersophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


incompatibility : n. İki ilacın birbiriyle uyuşmaması hali, enkompatibilite.


insalivation : n. Çiğneme esnasında gıda maddelerinin tükürük ile karışması.


lipedema : n. Derialtı yağ irikintisinden oluşan ödem.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


orthochromia : n. Eritrositlerin normal hemoglobin muhtevası, ortokromi.


pancreatin : n. biochem. Pankreas enzimleri.


persistent : a. Dvvamlı mevcut olan, kesilmeksizin devam eden, geçmeyen inatçı (geçmeyen baş ağrısı gibi).


pock : n. Çiçek hastalığının kabarcığı.