Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

salk vaccine nedir?

salk vaccine : n. Ölü viruslardan yararlanılarak hazırlanan bir çeşit poliomyelitis aşısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biorheology : n. Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.


cellulifugal : a. Hücreden uzaklaşan, hücreden uzağa doğru hareket gösteren.


combustion : n. Yanık, kombüstiyon (4 derecesi vardır: 1. Kızarma; 2. Veziküllenem; 3. Doku harabiyeti; 4. Kömürleşme).


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


embalm : v. Tahnit etmek, ölüyü bozulmaması için ilaçlamak, mumyalamak.


fibromium : n. İçinde bağ ve kas dokusu bulunan ur.


fibromyxoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miksom.


fungemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantarların bulunuşu.


gnathoplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı.


histogneesis : a. Vücut dokularının oluşması.


hypocholesteremia : n. Kanda kolesterol azalması, hipokolesteremi.


leukonychia : n. Tırnakların anormal beyazlığı (tamamen veya nokta veya çizgi halinde olur).


lucanthone : n. Schistosomiasis tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen sentetik ilaç.


neutrocytophilia : n. See: Neutrophilia


orbitosphenoid : a. Göz çukuru ve sfenoid kemikle ilgili.


pock : n. Çiçek hastalığının kabarcığı.


psychophylaxis : n. Akıl hijyeni, psikofilaksi.


ramulus : n. (pl. ramuli). Dalcık.


risus : n. Gülme, gülümseme, sırıtma.


sacrouterine : a. Sakrum ve uterus7a ait.