Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

salpingogram nedir?

salpingogram : n. Uterus içine, tubalara yayılacak şekilde bir kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik tetkik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


erythropoiesis : n. Eritrosit oluşumu.


esophagogastrectomy : n. Özofagus ve midenin ameliyatla çıkarılması.


esthesiomania : n. His e idrak bozukluklarının eşlik ettiği akıl hastalığı.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


flail chest : n. Kırık nedeniyle göğüs kafesinin sabit durumda olmaması.


insusceptible : a. hissiz, duygusuz, müteessir olmaz, duymaz.


hostility : n. Düşmanlık, aşırı kızgınlık, husumet.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


lithogenesis : n. Taş oluşum, litojenez.


metamer : n. Homolog bir seirnin parçalarından biri.


orchioscirrhus : n. Testis sertleşmesi.


osteotabes : n. Çocuklarda görülen ve hücrelerin tahribi ile müterafık olan bir kemik iliği hastalığı.


pale : a. Renksiz, soluk, pallidus.


patellapexy : n. dizkapağının femurun alt ucuna cerrahi tesbiti.


parametritis : n. Parametriyum iltihabı, parametrit.


prosecretion : n. Secretin" öncüsü madde.


spermiogram : n. Sperma sıvısındaki muhtelif hücrelerin dağılım formülü.