Bugün : 23 Eylül 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saltish nedir?

saltish : a. biochem. Tuzluca.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


cylindroma : n. Tükrük guddelerinin habis tümörlerinde, bazal hücreli kanserlerde ve endotelyomalarda görülen bir durum.


evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.


extirpation : n. Kökünü kazıma, kökünden sökme (kesip çıkarma), izale.


ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.


hematoscopy : n. 1. Hematoskop aracılığıyla kanda eritrosit sayısının tesbiti; 2. Kanda hemoglobin yüzdesinin tayin edilmesi.


hemithyroidectomy : n. Tiroidin bir lopunun ameliyatal çıkarılması.


hypotrophy : n. 1. Doğuştan yapısal zayıflık nedeniyle doku ve organda gelişen erken atrofi ve erken görev kaybı; 2. Yetersiz gelişme, kusurlu gelişme; 3. Bakterinin, üzerinde veya içinde yaşadığı canlıdan aldığı gıda maddeleri ile beslenmesi hali.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


lochio : Lohusalık akıntısı (loşi) anlamına önek.


metaphysical : a. Metafizikle ilgili.


multi- : pref. Çok, mülti.


nudophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu, nüdofobi.


platycelous : a. Bir yüzü içbükey (concave) ve diğer üzü dışbükey (convex) olan.


presbycusis : n. Yaşlılığa bağlı olarak işitme gücünün azalması.


promegakaryocyte : n. Megakaryositin ilkel hücresi.


puruloid : a. Cerahat şeklinde, cerahata benzer.


pyramid : n. Konik tepe (kabartı), koni biçiminde tümsek, piramid.


quater in die : a. Günde dört defa.


scapulopexy : n. Kürekkemiğinin kaburgalara tesbiti.