Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

saltish nedir?

saltish : a. biochem. Tuzluca.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contrasexual : a. Karşı cinsiyet ile ilgili karşı cinsin özellikleriyle ilgili.


enchondroma : n. Kıkırdak dokusunda olan tümör.


filarial : a. Filaryaya ait veya filaryadan meydana gelen.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


phrenotropic : a. Hafıza üzerinde etkisi olan.n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


hypermnesia : n. Çok kuvvetli hafıza.


hypothrombinemia : n. Kanda thrombin miktarının ileri derecede azalışı, kanda trombin eksikliği.


jacoumier's sign : n.Gebeliğin erkendevresinde vagina mukozasının mavimtırak renk alması.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


leukolysin : n. Lökositleri yokeden bir lisin.


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


oligochromemia : n. Kanda hemoglobin azalması, oligokromemi.


oneirogmus : n. Rüya ile birlikte meni (semen) nin akması.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


osteanabrosis : n. Kemik atrofisi.


ovarioncus : n. Yumurtalık tümörü.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.


perichord : n. Embriyo'da omur taslaklarını oluşturacak hücrelerin oluşturduğu kordon (notochord)'u zar şeklinde saran tabaka, notochord kılıfı.


preaortic : a. Aort önü, aort önünde.