Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

sapid nedir?

sapid : a. Lezzetli, çeşnili, leziz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).


chiloropexia : n. Vücutta fazla miktarda klor tutulması.


chorionic : a. Koryon'la ilgili.


climatotherapy : n. İklim tedavisi, hava değişimi (tebdili) ile tedavi.


corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


deoxycorticosterone : n. biochem. Kortikosterine benzeyen fakat 11 numaralı karbonda OH yerine H ihtiva eden billur steroid.


etherization : n. biochem. a) Eterle uyutma; b) Eterle gelen uyku.


exometritis : n. Uterusun dış yüzeyinin iltihabı, eksometrit.


flexure : n. 1. Dirsek, flexura; 2. Eğrilme.


ganglionic : a. Gangliyona ait, gangliyonik.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


hypersialosis : n. Salya artması.


hypothyroidism : n. Tiroid salgısı noksanlığından doğan marazi durum.


mastatrophia : n. Göğüs (meme) atrofisi, mastatrofi.


oculentum : n. Göz merhemi.


oophorectomize : v. Yumurtalıkları ameliyatla çıkarmak.


osteomyelitis : n. Kemik iliği iltihabı, cerahatli çene iliği iltihabı, osteomiyelit.


overdosage : n. Herhangi bir ilacın verilişinde normal dozun üstüne çıkılması, ilaçla aşırı yükleme.


oxygenase : n. biochem. Havadan oksijen alınmasını sağlayan bir enzim, oksijenaz.


parietitis : n. Herhangi bir boşluğu veya organı çevreleyen duvarın iltihabı.