Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

sapr- nedir?

sapr- : pref. Çürük, çürümüş, çürük madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clot : n. 1. Pıhtı, küçüktaneciklerin kümeleşmesi sonucu oluşan yumuşak kıvamda küçük kitle (kan veya süt pıhtısı gibi); 2. Pıhtılaşmak.


condylar : a. 1. Kondile ait, 2. Kondilsi


critical : n. 1. Hastalık nöbetiyle ilgili, kriz'le ilgili; 2. Tehlikeli; 3. Yaş dönümü ile ilgili, menopoz devresine ait.


decapitation : n. 1. Doğumu mümkün olmayan fetusun başının kesilip çıkarılması; 2. Bir kemiğin yuvarlak olan başının kesilmesi.


diphasic : a. İki devre gösteren, iki devrede oluşan, iki devreli.


endolyph : n. İç lenfa (iç kulakta bulunan bir sıvı), endolenfa.


lagophthalmia : n. Gözlerin uykuda açık kalması hail.


inosituria : n. İnositol işeme.


intoxation : n. Bakteri toksinlerininsebep olduğu zehirlenme hali.


kerato-iridoscope : n. Göz muayenesi için kullanılan ir tür bileşik mikroskop.


lipoxidemia : n. Kanda yağ asidi bulunması, lipoksideim.


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


mentum : n. Çeneucu, çene.


metatarsus : n. Ayak tarağı, metatars.


mucous : a. 1. Sümüğe ait; 2. Sümüklü; 3. Müköz, mucosus.


obliviscence : n. Unutkanlık.


old : a. İhtiyar, yaşlı.


oncometer : n. Herhangi bir organın hacmını ölçen alet, onkometre.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.


planocyte : n. Gezen hücre.