Bugün : 18 Ekim 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

sapr- nedir?

sapr- : pref. Çürük, çürümüş, çürük madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


concretion : n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.


deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.


gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.


gryposis : n. Herhangi bir oluşumun anormal şekilde eğrilik veya kıvrılma göstermesi hali.


hyperemesis : n. Aşırı derecede kusma.


incarnant : a. Yarada granülasyon dokusu oluşmasını hızlandıran.


induction : n. 1. Elektrikle veya mıknatıslı bir maddenin diğer bir maddeye yaklaştırılmasıyla ikinci maddede mıknatıs veya elektrik meydana getirme, indükleme, endüksiyon; 2. Bir embriyonda muhtelif doku ve organların yerli yerinde ve normal olarak oluşumunu sağlama; 3. Sebep olma.


lymphemia : n. Kanda lenfosit bulunması, lenfemi.


nephrogenic : a. 1. Böbrek dokusu yapan; 2. Böbrekte olan.


omphalophlebitis : n. Göbek venlerinin iltihabı, omfaloflebit.


osteography : n. Kemiklerin tanımı, osteografi.


otoncus : n. Kulak tümörü.


periaortitis : n. Aort çevresindeik dokuların iltihabı.


peripleuritis : n. Plevrayı saran dokunun iltihabı.


poikilodermia : n. Deride yer yer pigmentasyon, yüzeyel kılcal damarların genişlemesi ve atrofi ile belirgin çok kere kaşıntının da eşlik ettiği patolojik durum.


polygyny : n. 1. Bir erkeğin birden fazla kadınla, aynı anda evli olma hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2.İki veya daha ziyade dişi pronucleus'un aynı erkek pronucleus'la birleşmesi.


reagency : n. biochem. Başka bir maddeyi meydana çıkarmak veya teftiş etmek için kullanılan ecza tesiri karşısında reaksiyon.


scybala : n. Yuvarlak, sert gaita parçaları.


sporogenous : a. Sporlar aracılığıyla üreyen, sporla çoğalan.