Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

sapr- nedir?

sapr- : pref. Çürük, çürümüş, çürük madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bovine : a. İnek veya öküze ait olan.


capsula : n. 1. İlaçların konulduğu mahfaza, kapsül; 2. Bazı organların çevresinde bulunan bağ dokusundan yapılmış zar.


carver : n. Doldurulan veya sun'i olarak yapılan dişe şekil vermede kullanılan dişçi aleti.


clinic : n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedavi; 2. Muayenehane, klinik.


cocainomania : n. 1. Kokain iptilası; 2. Kokain kullanılmaktan ileri gelen delilik.


demarcation : n. Bir dokunun canlı ve ölü kısımları arasındaki sınır demarkasyon.


dimercaprol : n. biochem. Ağız maden zehirlenmesinde kullanılan renksiz sıvı (C5H8,OS2).


dioptometry : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesi.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


effect : n. Etki, tesir


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


fetoplacental : a. Fetus ve plasentaya ait.


hydroscope : n. Suyu keşfetmek için kullanılan alet, su keşif aleti, hidroskop.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


metanephron : n. See. Metanephros.


metopism : n. Erişkinde frontal kemikler arasındaki sütüra'nın tam kapanmaması hali.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


myzesis : n. Emme.


phrayngotome : n. Yutak ameliyatında kullanılan kesme aleti.