Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

sarcosis nedir?

sarcosis : n. 1. Ur; 2. Etlenme, et dokusunun artması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpeurynter : n. Uterus boynunu genişletmek için kullanılan alet.


Crowning : 1. dişi kaplama, diş üzerine metal (altın, gümüş v.s.)'den ince tabaka geçirme, dişe kron takma; 2. Doğum seyrinde fetüs başı saçlı derisinin gerilen vulva'dan göründüğü ve ağrılar arası devrede de geri çekilmediği devre, taçlanma devri.


demedication : n. Vücudun ilaçlardan temizlenmesi, alınan ilaçların dışarı atılması.


dialysate : n. Dializ'e konu olan madde, dializ esnasında yarı geçirgen zardan süzülen madde.


emmetropia : n. Gözün görüş yeteneğinin normal halde bulunmas4.


erotomania : n. Şehvani (cinsel) fikirlerin musallat olmasından ibaret hastalık, erotomani (See: Amor insanus).


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


excernant : a. Boşaltıcı


fork : n.Çatal dişi şeklinde sivri uzantılara sahip herhangi bir alet.


homocladic : a. Aynı arter dalları arasında anastomoz gösteren.


hydatidoma : n. Hidatid ihtiva eden tümör.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


intrastromal : a. Stroma içi, organın stroması içinde.


lysine : n. biochem. Esansiyel bir aminoasit, lizin.


macrogyria : n. Beyin kıvrımlarının anormal büyükülğü, makrogiri.


methylthiouracil : n. Tiretoksikoz vakalarında kullanılan anti-tiroid bir madde.


mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.


neurotension : n. See: Neuectasia.


nystagmiform : a. Nistagmusa benzer, nistagmus gibi.


odontopathy : n. Diş hastalığı, odontopati.