Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

segregation nedir?

segregation : n. 1. Ayırım, özellikle hususi bir amaçla yapılan ayırım, ayırma; 2. Cinsiyet hücrelerinin meyotik bölünmesi esnasında homolog kromozomların birbirinden ayrılması (Biri bir hücreye diğeri öbür hücreye geçer).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellated : a. Süngerimsi yapı gösteren, gözenekli.


bitelock : n. Protez'in damak üzerine gelen kısmına ağıza uyacak tarzda şekil veren dişçi aleti.


column : n. Kolon, direk, columna.


dermostenosis : n. Cilt kontraksiyonu.


diplopia : n. Şaşılık, binoküler vizyonun bozulması sonucu bir eşyanın çift olarak görülmesi, diplopi, ambiyopi.


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


foveolar : a. Çukurcuğa ait, foveolaris.


galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.


HPV : n. 77 numaralı geçiş seviyesinde olacak bir virus.


hypersplenotrophy : n. Dalak büyümesi.


intracapsular : a. Kapsül içinde olan veya vücuda gelen, kapsüliçi.


Jerk : n. Büzülme, burulma (kas).


laterotorsion : n. Uzun ekseni çevresinde yana bükülme, yan tarafa burulma.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


myofibroma : n. Kas ve bağ dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, miyofibrom.


myomectomy : n. Miyomun ameliyatla çıkarılması, miyomektomi.


nongerminal : a. Cinsiyet hücreleriyle ilgisi bulunmayan, embriyonal gelişme ile ilgisi olmayan.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


oncoma : n. Tümör, şiş, ur.


periarticular : n. Eklem çevresinde yerleşen (bulunan).