Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

segregation nedir?

segregation : n. 1. Ayırım, özellikle hususi bir amaçla yapılan ayırım, ayırma; 2. Cinsiyet hücrelerinin meyotik bölünmesi esnasında homolog kromozomların birbirinden ayrılması (Biri bir hücreye diğeri öbür hücreye geçer).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpopedal : a. Ellere ve ayaklara ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cestode : n. Barsak şeridi.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


exacerbation : n. Şiddetin artması, örneğin semptomların şiddet kazanması.


fibroplastic : a. Lif dokusu meyana getiren.


gingivo : pref. Dişetleri anlamına önek.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


heteroinfection : n. Vücuda dışardan giren herhangi bir bakteri veya virüsün meydana getirdiği enfeksiyon, heteroenfeksiyon.


hyperhenedosim : n. see: Hyperhedonia


iodoglobulin : n. Tiroid bezi salgısında bulunan bir madde.


isometric : a. Aynı ölçüde, aynı ölçü veya uzunluğa ait,izometrik.


leukodystrophy : n. Beyin beyaz cevherinin, sinir liflerinde miyelin kaybı ile beraber sertleşme ve dejenerasyon göstermesi;


luciferin : n. biochem. Lusiferaz tesiri altında ışık neşreden bir madde, lusiferin.


microgenitalism : n. Dış üretim organlarının küçüklüğü.


neurovascular : a. Sinir ve damarlara ait.


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


orientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirebilmesi, kendi durumunun farkında olması, çevreye uyma ve alışma yeteneği; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunuşu, oryentasyon.


ostemia : n. Kemikte kan toplanması hali.