Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

segregation nedir?

segregation : n. 1. Ayırım, özellikle hususi bir amaçla yapılan ayırım, ayırma; 2. Cinsiyet hücrelerinin meyotik bölünmesi esnasında homolog kromozomların birbirinden ayrılması (Biri bir hücreye diğeri öbür hücreye geçer).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridge : n. Diş köprüsü, briç.


circumanal : a. Anus çevresinde bulunan veya anus çevresine ait, circumanalis.


declive : n. İniş, eğik, declivis.


deradenoncus : n. Boyun lenf bezi üzerinde oluşan şişkinlik.


franklinization : n. Statik elektriğin tedavide kullanılışı.


giardia : n. Bazı türleri insan barsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozoonların bir cinsi.


hair : n. 1. deri üzerini örten ince iplik şeklindeki uzantılardan her iri, kıl, tüy, 2. baş derisini örten kıllardan her biri, saç; 3. İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeik ince uzantılardan her biri.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


hyaline : a. 1. biochem. Cam gibi, şeffaf, saydam, camsı; 2. nitrojenli bir bileşim, hiyalin.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


migratory : a. Bir yerden diğer yere geçen, yer değiştirici, gezgin.


myoglobin : n. Oksijen taşıma özelliğine sahip olan adale proteini.


oligoposia : n. Az sıvı alımı; vücuda yetersiz sıvı girişi.


oophoropexy : n. Yumurtalığın yerine tesbiti.


orinotherapy : n. Tedavi maksadiyle yaylalarda veya dağlık (yüksek) yerlerde oturma (yaşama), orinoterapi.


phakoma : n. Merceksi itle veya tümör.


polymyalgia : n. Birkaç kasta hissedilen ağrı, birçok kası tutan ağrı, polimiyalji.


postcornu : n. Yan karıncığın arka boynuzu.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.